Luftdon

I vårt urval hittar du tillufts- och frånluftdon. Tilluftsdon finns för omblandande ventilation i olika utföranden och det finns även även ett brett sortiment med låghastighetsdon för deplacerande ventilation. Installation och injustering är smart och enkel att utföra på Climecons. Donen är enkla att öppna för att rengöra och vid behov utföra service på. Donen har noggrann injusteringsreglering som behåller funktion under produktens hela livscykel.

Tilluftsdon

Frånluftsdon

Tilluftskanaler

Undertak don

OptiFlow®

Bastudon

Låghastighetsdon

Industridon

Galler

Synlig montering

EPD verifierade produkter

Produkter med biokomposit munstyckena