VIVA-S väggdon

De strömlinjeformade och moderna VIVA-spridarna för montering på vägg har designats för ett exklusivt utseende. De flexibla inställningarna är till sina tekniska egenskaper oslagbara och donen passar både för tilluft och frånluft.

Showcase sida

Luftmängd

5-95 dm³/s, 18-342 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 100-200 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

DESIGNEN FRÄMST!

Utanpåliggande VIVA-S lamellgaller passar både för tilluft och frånluft och är även lämplig vid en sammanhängande installation med flera don i rad.

Man kan alltså hantera både tilluft och frånluft med samma utseende – utan att ge avkall på stilen.

Exceptionell, unik och enastående design.

Breda flödesområden och en spridningsbild som kan riktas!

Donen lämpar sig för olika användningsområden med sitt breda flödesområde. Luftmängden kan dimensioneras optimalt.

Den perfekt omställningsbara spridningsbilden hos donen ger en god flexibilitet och anpassningsbarhet över tid. Vid behov kan spridningsbilden anpassas efter ändrade förutsättningar för exempelvis vistelsezonen. Detta är dessutom möjligt även om donet installerats i hörnet av ett rum.

Donet är enkelt att injustera och har ett brett injusteringsområde samt mätnoggrannhetsklass 1.

Smarta lösningar ger många användningsområden

VIVA kan anslutas med kanalen antingen i bakkant eller sidan vilket har fördelen att kanaldragning kan göras på många olika sätt.

VIVA passar även bra för undertempererad luft. Med hjälp av VIVA kan man alltså tillföra kyla till lokaler under till exempel heta somrar.

Det erhålls en stor tidsbesparing i de olika momenten installation, injustering och service. VIVAs spridningsdel är enkel att öppna.

Denna enkla öppningsbarhet underlättar användning och service av donet under hela produktcykeln.

Produktmärkning

VIVA S 1 100
1 2   3   4

 

1 = VIVA tilluftsdon, VIVAi frånluftsdon
2 = Installation: På yta (S), Integrerad (F)
3 = Med anslutning på sida (1), baktill (2)
4 = Kanaldiameter 100- 200 mm

Snabbval

Luftvolymerna är desamma för VIVA-S och VIVA-F.

Tilluft

 

Frånluft

Måttinformation

VIVA-S för ytmontering

Spridningsmönster och kastlängd

Enheten full-öppnad, 300 mm från taket.

Munstyckenas riktning

 

Långa och tunga spridningsmönster

 

Kort och bred spridningsmönster

 

Spridningsmönster riktat på sidan, munstyckena till höger och upp

 

Kastlängt

Dimensionering - Tillluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

VIVA 100

 

VIVA 125

 

VIVA 160

 

VIVA 200

Dimensionering - Frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering. Samma värdena passar till både VIVA-S och VIVA-F.

VIVA 100

 

VIVA 125

 

VIVA 160

 

VIVA 200

Montageskena för VIVA-S

L= VIVA-S längd – 117