ROX

ROX är den mest eleganta tilluftskanalen med riktbara dysor som finns på marknaden. ROX har en snygg och slät yta som är lätt att hålla ren. Design för luftfördelning utan drag.

Luftmängd

15-550 dm³/s, 54-1980 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 160-500 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor, CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Climecons ROX-tilluftskanalen är en mycket bra lösning av ventilation i exempelvis skolor, daghem och andra offentliga lokaler. Konceptet innehåller en aktiv och anpassningsbar tilluftsdel (ROX), en lätthanterlig justeringsdel med hög mätnoggrannhet (ROX-S) samt en operforerad förlängningsdel (ROX-0).

ROX är utrustad med unika, riktbara CliMix®-dysor, där ett 100 % anpassningsbart spridningsmönster kombineras med ett högt blandningsförhållande. Det är lätt att ändra spridningsmönstret för ROX i samband med förändringar i betjänade utrymmen. Detta görs genom att rikta dysor i önskad riktning med hjälp av justeringsverktyget som levereras med produkten. Tack vare den genialiska utformningen av CliMix®-dysor håller sig även tilluftskanalens yta helt ren.

ROX är en del av OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av en optimerad och anpassningsbar spridningsbild kan man anpassa OptiFlow®-produkterna efter de förändringar som görs i lokalerna under byggnadens livscykel.

En elegant helhet

Dysorna som fällts in i ytan på ROX bildar en jämn och elegant helhet som är lätt att hålla ren.

Utvecklad justerings- och dämpningsdel

Den utvecklade justerings- och dämpningsdelen ROX-S är mycket stabil. Med injusteringsdelen uppnår man en hög mätnoggrannhet (± 5 %) vid justering av luftflödet. Detta även vid små flöden och låg kanalhastighet. ROX-S är utformad för att passa perfekt ihop med ROX. Tillsammans bildar de en elegant och anpassad helhet.

Spela upp video

Koldioxidavtryck

ROX

ROX-S

Användningsområden

Passar speciellt bra för utrymmen där det finns behov av att tillföra stora luftmängder utan drag och en med en låg ljudnivå:

  • Skolor och daghem
  • Matsalar och restauranger
  • Museer och auditorier
  • Laboratorier
  • Industrin
  • Samt för utrymmen där användningsområdet eller layouten kan komma att förändras under produktens livscykel

Snabbval

ROX 160

ROX 200

ROX 250

ROX 315

ROX 400

ROX 500

ROX-S + ROX 160

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

ROX-S + ROX 200

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

ROX-S + ROX 250

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

ROX-S + ROX 315

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

Produktmärkning

En elegant helhet

ROX är den mest eleganta tilluftskanalen med riktbara dysor som finns på marknaden just nu. ROX har en snygg och slät yta som är lätt att hålla ren. Tillsammans bildar tilluftsdelen ROX, justerings- och dämpningsdelen ROX-S samt förlängningsdelen ROX-0 en elegant helhet.

Unika CliMix®-dysor

ROX har marknadens mest utvecklade CliMix®-dysor som kombinerar ett 100 % anpassningsbart spridningsmönster med en hög induktionsgrad, alltså en hög inblandning med luften i rummet.

Den unika funktionen i CliMix-dysorna baseras på två teknologier, vilket har som följd att:

 

   
1. Tilluften blandas på ett effektivt sätt med inneluften, vilket i sin tur jämnar ut temperaturskillnaderna i rummet och minskar lufthastigheten i vistelsezonen. 2. CliMix®-dysornas smarta utformning förhindrar att luftströmmen träffar produktens yta. Denna luftströmning förhindrar att smutspartiklar i den sekundära rumsluften fastnar på produktens yta.

 

Behaglig inomhusluft utan drag

Tack vare det höga blandningsförhållandet kan man med ROX få till stånd en behaglig och jämn lufttillförsel. Tack vare CliMix®-dysorna sprider sig tilluften jämnt och med låg hastighet över ett stort område.

 

Tilluften sprider ut sig över ett brett utrymme i rummet

Spridningsmönster

Det är lätt att ändra spridningsmönstret för ROX i samband med ändringar i betjänade utrymmen

 

Det standardmässiga spridningsmönstret har alla dysor vända uppåt.

 

Ett långt och smalt spridningmönster. Den övre dysraden har riktats nedåt och de andra dysor har riktats uppåt.

 

Ett spridningsmönster som sprider ut sig 360°. Dysorna har riktats både uppåt och i 45° vinkel åt sidan.

 

Ett spridningsmönster som riktats snett mot tilluftens riktning. Dysorna har riktats snett uppåt i 45° mot tilluftens riktning.

Kastlängder

ROX 160

ROX 200

ROX 250

ROX 315

ROX 400

ROX 500

Spridningsmönster

Standardmässig spridningsbild L0,2 (Alla munstyckena har riktats uppåt)

 

 

Spridningsbilden då munstyckena har riktats i 45° och 90° vinkel

A0,2 = L0,2 x 0,6

B0,2 = L0,2 x 0,8

Så inverkar installationshöjden (från taket) på kastlängden

L0,2KR = L0,2 x KR

Installationsavstånd

A = minsta installationsavstånd

H < 3,5 m

A = 2 x (L0,2 x 0,7)

H > 3,5 m

A = 2 x (L0,2 x 0,6)

A = minsta installationsavstånd

H < 3,5 m
A = L0,2 x 0,8

H > 3,5 m
A =   L0,2 x 0,7

ROX-S justerings- och dämpningsdel

Justeringsdelen ROX-S baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftflödet. Med justeringsdelen uppnås en god mätnoggrannhet (± 5 %) Detta även vid små luftflöden och låg kanalhastighet. ROX-S har även funktion som renslucka.

Det är mycket enkelt att justera ROX-S

 

1. Differenstrycket mäts via justeringsenhetens mätuttag

2. Justeringen kan göras med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3. Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.

Mätsträcka

ROX-S mäter noggrant även med korta mätsträckor. Tack vare en jämn tryckfördelning är spridningsbilden jämn och den kan riktas på ett bra sätt.

Funktionsprincip

För att uppnå en jämn luftfördelning finns ROX i utförande med fyra olika tilluftssektorer.

90 R = Spridningsbild i enbart en riktning. Optimerad för låga luftflöden och kanalhastigheter.

90 RR = Spridningsbild i enbart en riktning. Optimerad för högre luftflöden och kanalhastigheter.

180 R = Spridningsbild i båda riktningarna. Optimerad för låga luftflöden och kanalhastigheter.

180 RR = Spridningsbild i båda riktningarna. Optimerad för högre luftflöden och kanalhastigheter.

Kanalhastigheter

ROX fungerar utmärkt även med högre kanalhastigheter. Det går att ställa in spridningsbilden i önskad riktning för kanalhastigheter upp till 4 m/s med bibehållen låg ljudnivå. Lufttekniskt sett fungerar dock ROX även bra med högre kanalhastigheter.

 

Coanda-effekten

Vid injustering är det viktigt att man uppnår ett tillräckligt tryckfall. På så sätt säkerställer man att Coanda-effekten uppstår vilken garanterar att tilluften sprider sig jämnt och blandas väl. Då fungerar tilluftskanalerna som planerat även vid driftsfall med undertempererad tilluft.

Rekommenderat minsta tryckfall 5 Pa.

Måttuppgifter

ROX måttuppgifter

 

ROX-S måttuppgifter

Dimensionering

ROX 160

 

ROX-S + ROX 160-90-R-1500

 

ROX-S + ROX 160-90-RR-1500 och ROX-S + ROX 160-90-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 160-90-RR-3000/4500/6000 och ROX-S + ROX 160-180-R-1500

 

ROX-S + ROX 160-180-R-3000/4500/6000 och ROX-S + ROX 160-180-RR-1500

 

ROX-S + ROX 160-180-RR-3000/4500/6000

 

ROX 200

 

ROX-S + ROX 200-90-R-1500

 

ROX-S + ROX 200-90-RR-1500 och ROX-S + ROX 200-90-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 200-90-RR-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 200-180-R-1500

 

ROX-S + ROX 200-180-RR-1500 och ROX-S + ROX 200-180-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 200-180-RR-3000/4500/6000

 

ROX 250

 

ROX-S + ROX 250-90-R-1500

 

ROX-S + ROX 250-90-RR-1500 och ROX-S + ROX 250-90-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 250-90-RR-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 250-180-R-1500

 

ROX-S + ROX 250-180-RR-1500 och ROX-S + ROX 250-180-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 250-180-RR-3000/4500/6000

ROX 315

 

ROX-S + ROX 315-90-R-1500

 

ROX-S + ROX 315-90-RR-1500

 

ROX-S + ROX 315-180-R-1500 och ROX-S + ROX 315-90-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 315-180-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 315-180-RR-1500 och ROX-S + ROX 315-90-RR-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 315-180-RR-3000/4500/6000

 

ROX 400

 

ROX 500

Installation och underhåll

Det går lätt att installera ROX med hjälp av installationsskenan som sitter på produkten. Gängad upphängningspendel fästes i skenans invändigt gängade fäste som dessutom är sidledes skjutbart. Det går även att finjustera installationshöjden innan fästet låses.

De vridbara invändigt gängade fästena som finns på kanalens installationsskena löper helt fritt och ger flexibilitet att välja läge för upphängning längs med kanalen. Med de vridbara invändigt gängade fästena går det mycket enkelt och snabbt att montera samt finjustera.


Tack vare installationsskenan är ROX även lätt att bära på arbetsplatsen.

ROX jämna och släta yta rengörs snabbt och enkelt. Tack vare den öppningsbara gaveln är det även lätt att rengöra produkten inuti. Justeringsdelen ROX-S har funktion även som renslucka.

K-faktorer