RAM, tillufts- och frånluftsdon

Till- och frånluftsdon för tak- och väggmontering. Spridningsbilden kan justeras 0-90° sett från installationsytan. Riktningsgallren låses i önskat läge. Diffusorn har en 38 % perforerad hålplatta som garanterar en jämn luftfördelning.

Beskrivning

 Egenskaper:

  • För tak- eller väggmontering
  • För till- eller frånluft
  • Består av tryckutjämningsdel och diffusor
  • Passar till IMS-system
  • Både för uppvärmning och kylning
  • Kan också levereras i specialutförande med sammanhängande galler i längd
  • Spjälldelens injusteringsläge har tillförlitlig låsning