NOT tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd

20-205 dm³/s, 72-738 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-315 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor, CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Beskrivning

Tilluftsdonens NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet med korrekt och enkel injustering som baserar sig på differenstrycksmätning. När en lokals layout eller användning förändras kan donens spridningsbild enkelt ställas om för att uppnå en dragfri och bra luftfördelning.

NOT och NOX har mycket låg bygghöjd. Donen är mycket lätta och snabba att rengöra tack vare att justeringsdelen även har funktionen som renslucka.

Dessa produkter som är avsedda för synlig montering har den bästa luft- och ljudtekniken i branschen.

De har en montageanordning som innebär att donens monteringshöjd är lätt att justera.

NOT och NOX har mycket flexibla egenskaper och allt eftersom verksamhet eller behov i lokaler kan förändras under byggnadens livscykel så kan dessa don enkelt ställas om för att passa antingen för kylning eller uppvärmning.

NOT är idealiska för isotermisk eller lågtemperaturluft.

NOT är en del av OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av en optimerad och anpassningsbar spridningsbild kan man anpassa OptiFlow®-produkterna efter de förändringar som görs i lokalerna under byggnadens livscykel.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på differenstrycksmätning
  • Bra luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg bygghöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Spridardelen kan bytas

Koldioxidavtryck

Snabbval

Ljudnivå under 35 dB (A) med totalt tryck på 50 Pa.

S-modellerna har låg ljudnivå trots att det totala trycket Pa skulle vara mycket högre.

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsett för justering.

NOT-125

 

NOT-160

 

NOT-200

 

NOT-250

 

NOT-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOT och NOP spridningsmönster

Munstycken i virvelläge

 

NOT och NOP alternativa spridningsmönster

Munstycken i en riktning

Munstycken som solfjäder 90°

Munstycken utåt

Munstycken i två riktningar som solfjäder 2 x 90°

 

Kastlängd

Δt 0 °C grader

NOT justeringsdel

NOT justeringsdel baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och detta innebär en mycket noggrann mätning och justering av luftflödet. Med justeringsdelen uppnås en god mätnoggrannhet (± 5 %) Detta även vid små luftflöden och låg kanalhastighet.

Det är mycket enkelt att justera NOT

 


1. Differenstrycket mäts via justeringsenhetens mätuttag.

 


2.  Justeringen kan göras med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3.  Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.