Fastighetens statusinformation är alltid tillgänglig oberoende av var du är

Climecons MyAir-molntjänst utnyttjar trådlöst mätdata av IoT-sensorer och samlar information som sparas på en plats om fastighetens ventilation, inomhusluftens förhållande och byggnadens tryckförhållanden

I den webbläsarbaserade MyAir-molntjänsten får husbolagets representanter eller professionella användare snabbt och enkelt tillgång till information om fastigheten. MyAir-molntjänsten möjliggör uppföljning av fastighetens inomhusluftförhållanden tack vare installerade trådlösa och intelligenta ventiler samt trådlösa sensorer.

Tidigare var mätning och reglering av ventilationen eller undersökning av problemsituationer ett långsiktigt arbete som krävde yrkesskicklighet och erfarenhet. Tack vare MyAir-molntjänsten ser du fastighetens ventilation på en webbplats. Systemet ger en statusrapport och långvarig mätdata för alla mätstorheter byggnads- och trappuppgångsspecifikt/fläktspecifikt samt bostads- och ventilspecifikt.

Rapporter och mätdata

När trådlösa mättjänster har blivit vanligare har även analysering och rapportering till olika fastighetshanteringsuppgifter blivit vanligare. Lättillgängliga mätdata och rapporter gör rapportering till fastigheter snabbare och underlättar lokalisering av problem.

I MyAir-molntjänsten kan du skriva ut en statusrapport för att få en snabb översikt om status för fastighetens ventilation eller motta automatiskt alarm om problem med ventilationen direkt till telefonen. Du har tillgång till långvarig mätdata under byggnadens livscykel och i planeringen av serviceåtgärder.

Alarm och meddelanden

Långvariga inomhusluftproblem kan utgöra en belastning för fastighetens konstruktioner och i långa loppet orsaka både konstruktionsskador och besvärliga omständigheter för boende. Av den orsaken ger förordningen om sanitära förhållanden i bostäder gränsvärden för all mätning av inomhusluft. Överskridande eller underskridande av gränsvärden förutsätter att fastighetens ägare reagerar.

I MyAir-molntjänsten kan för inomhusluften viktiga gränsvärden för mätstorheter övervakas utan behov av stora resurser. I molntjänsten har gränsvärden för mätdata baserats på förordningen om sanitära förhållanden i bostäder. Överskridande eller underskridande av mätdata kan från molntjänsten sändas till byggnadens serviceman eller en fackman inom ventilation både som observation och akut alarm. Tack vare systemet kan varje alarm och meddelande lokaliseras snabbt och serviceåtgärderna inriktas effektivt.

Bekanta dig med MyAir-produkterna

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.