ILO tilluftsdon

ILO tilluftsdiffusor för undertak och kassettak har en modern och elegant design, höga luft- och ljudtekniska egenskaper samt en ovanligt enkel installation.

Luftmängd

5-130 dm³/s, 18-468 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-315 mm

Material

Förzinkat stål

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Virveldiffusorn ILO:s galler skapar ett virvlande spridningsmönster som breder ut sig horisontellt. ILO lämpar sig både för standard- och variabelt luftflöde och tack vare sitt höga blandningsförhållande även för hypotermitilluft. ILO Z är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

ILO, OLO, OLE och OLOi är mycket enkla att installera, eftersom en av deras egenskaper är en patenterad horisontell rörlighet, som märkbart underlättar installationsarbetet. Trots att virveldiffusorn inte skulle befinna sig mitt under taköppningen efter installationen av kanalen, kan den tack vare den horisontella rörligheten placeras på rätt plats utan att man behöver göra ändringar i kanalsystemet. Tack vare rörligheten blir installationen alltid snygg och i bästa fall kan man spara mycket installationstid.

Spela upp video

Egenskaper:

  • Elegant design
  • Enkelt att installera
  • Virvlande spridningsmönster som breder ut sig horisontellt
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Z model som är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

Produktmärkning

ILO 250 600 + Z + FLO 200 / 250
1 2   3   4   5   6   7

 

1 = Frånluftsdonets ILO
2 = Frånluftsdonets storlek
3 = Kassettakets modulstorlek
4 = Nedsänkt del av diffusordel
5 = Anslutningslåda FLO
6 = Anslutningslådans kanalstorlek
7 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor

 

Snabbval

ILO

ILO + FLO

Måttinformation

Huvudmått

Dimensionering ILO + FLO Tilluft

Diagrammen är inte avsädda för justering.

ILO-125 + FLO-100-125

 

ILO-125 + FLO-125-125

 

ILO-160 + FLO-100-160

 

ILO-160 + FLO-125-160

 

ILO-160 + FLO-160-160

 

ILO-200 + FLO-125-200

 

ILO-200 + FLO-160-200

 

ILO-200 + FLO-200-200

 

ILO-250 + FLO-160-250

 

ILO-250 + FLO-200-250

 

ILO-250 + FLO-250-250

 

ILO-315 + FLO-200-315

 

ILO-315 + FLO-250-315

 

ILO-315 + FLO-315-315

Spridningsmönster och kastlängd

Spridningsmönster

Kastlängd

luftflöde – kastlängd – virvlande flöde

Alternativ för takkonstruktion

OLOi finns tillgänglig för takkonstruktioner med plan yta och T-profiltyp, där takelementen bildar en plan yta, samt för konstruktioner, där takpanelernas undersida blir lägre än T-profilens undersida.

1. Jämn takyta

2. Takyta där takpanelens undersida blir lägre än profilen. 

Enkel att underhålla

1. Öppna diffusorns framsida. Dra ut mätslangar och styrarm. Öppna inte justeringslåsningen.

 

2. Öppna låsskruven.

 

3. Dra justeringsskivan försiktigt ut ur hålröret.

 

4. Rengör delarna och lådans insida med en sotarborste. Sätt justeringsskivan på plats. Stäng låsskruven.