Climecon – vettiga inomhusluftlösningar

Ren inomhusluft uppstår inte av sig själv, utan den görs i Finland med en kompromisslös attityd. Vi vill vara en ledstjärna inom vår bransch och en föregångare i att skapa nya inomhusluftslösningar. Utveckling får vi genom styrkan av att arbeta tillsammans.

Vi utvecklar inomhuslösningar där produkterna och tjänsterna fungerar på alla nivåer

Vi skapar hela tiden bättre produkter genom ett fortlöpande utvecklingsarbete. I produkterna kombineras stilig design, toppkvalitet samt en övergripande enkelhet. Våra testade högklassiga produkter och tjänster utgör grunden för att bygga ett fungerande samarbete med våra kunder och partners.

Vi är speciellt stolta över att vara ett finskt företag. Vi vill bevara vår kunskap, kompromisslösa kvalitet och ha tillverkning av produkter i Finland. Hos Climecon har vi en inspirerande arbetsgemenskap, arbetsglädje, goda attityder och ett ömsesidigt förtroende. Detta utgör grunden för utveckling och det märker våra kunder.

Vi är ett av Finlands första koldioxidneutrala företag. Vi säkerställer att det vi gör idag bygger en ansvarsfull framtid. Vid utformning av inomhusluftlösningar beaktar vi både miljön, människorna, lokalerna och processerna på ett övergripande sätt. Vi planerar våra lösningar och produkter utrymmesspecifikt genom att ta hänsyn till användarnas upplevelser och behov.

Climecon – Ansvarsfull föregångare för inomhusluftlösningar

Vi utvecklar förnuftigare inomhusluftlösningar och visar vägen för utvecklingen i vår bransch. Climecons mod, kompromisslöshet och omsorg skapar ansvarsfulla lösningar som garanterar världens bästa inomhusluft – nu och i framtiden.

Våra värden

Mod

Mod leder till innovationer och utvecklande av nya lösningar. Climecons mod utgår från tillit till vår egen kunskap och gedigna erfarenhet. Vi drivs framåt av ambition och mod att vara föregångare.

Kompromisslöshet

Vi vill vara vägvisare för hela branschen genom att framföra ny kunskap, innovativa lösningar och nya tjänster med en orubblig attityd. Vi lämnar våra kunder ensamma, utan utför åtagandet med hög kvalitet tills det är färdigt. Vi håller vad vi lovar.

Vi bryr oss

Vi bryr oss om kunder, anställda, partners och miljön. Vi skapar en hållbar morgondag med ansvarsfulla val.

Vårt sätt att agera

Mycket välvillig attityd

Hemligheten med andan och framgången i Climecon är en mycket välvillig attityd. Vi är sammansvetsade med våra anställda, kunder och miljön. Vi gör alltid det vi lovar med glimten i ögat.

vettiga lösningar och tjänster

Vi vill erbjuda de allra vettigaste lösningarna

Våra moderna ventilationslösningar skapar inomhusluft där alla kan leva och andas. Vi utvecklar branschen genom att aktivt ta fram ny forskningsdata och nya innovationer. Vårt mål är att alltid överträffa förväntningarna.

spetsteknik och kvalitet

Vi kompromissar inte med produktkvaliteten

Våra produkters teknologi, komponenter och material är noggrant utvalda och hållbara. Enkel installation och service av våra produkter samt noggrann reglering. Över 30-års erfarenhet och forskningsdata kombinerat med våra moderna produktutvecklingskunskaper garanterar teknisk oslagbarhet.

Användbarhet och design

Utformning är mycket mer än utseende

I våra produkter sammanförs både stilig utformning och lätthanterlighet under produktens livscykel. Produktplaneringen görs i samarbete med yrkesfolk inom formgivning och arkitektur.

Vårt arbete för koldioxidneutralitet

Vi har förbundit oss till att utreda våra växthusgasutsläpp, genomföra åtgärder för att minska utsläpp och kompensera oundvikliga utsläpp i verksamheten. Vi fortsätter även i framtiden med arbetet att minska utsläpp och rapportera enligt det internationella protokollet.

Läs mer

Finländskt

 

Vi är ett finländskt företag till 100 % och är stolta för det. Vi är enligt undersökningar även ett av de första koldioxidneutrala företagen i vårt land. Vi bär ansvar för både inhemska arbetsplatser och inhemsk tillverkning samt även för att skydda miljön och naturen.

Läs mer