Vi är ett koldioxidneutralt företag

Vi blev koldioxidneutrala på våren 2020 bland de första företagen inom bygg- och ventilationsbranschen. Arbetet för att klarlägga och minska koldioxidutsläppen fortsätter nu och framtiden. Vi vill också uppmuntra andra företag i koldioxidneutralitetsmålen.

Vårt arbete för koldioxidneutralitet

Vi har förbundit oss till att utreda våra växthusgasutsläpp, genomföra åtgärder för att minska utsläpp och kompensera oundvikliga utsläpp i verksamheten. Vi fortsätter även i framtiden med arbetet att minska utsläpp och rapportera enligt det internationella protokollet.

Ansvarstagande om en gemensam värld

Skogar som föremål för kompensationen

Vi kompenserar den del av våra utsläpp där vi inte kan påverka skydd och hållbar skötsel av skogar som fungerar som koldioxidsänkor. Vi valde ett objekt som är planerat enligt kända internationella principer och standarder. Bland annat med validering av tredje part har man också försökt garantera minskade interna utsläpp samt principer för hållbar utveckling socialt och för miljön.

Zimbabwe lider av snabb avskogning som motsvarar 3 300 kvadratkilometer på årsbasis. Därför stöder vi landets Karibaprojekt där man planterar träd och utbildar människor att sköta om naturen. Förutom miljövård uppnår man också social nytta med projektet.