NOX-S tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage.

Luftmängd

40-260 dm³/s, 144-936 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-315 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Tilluftsdonens NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet med korrekt och enkel injustering som baserar sig på differenstrycksmätning. När en lokals layout eller användning förändras kan donens spridningsbild enkelt ställas om för att uppnå en dragfri och bra luftfördelning.

S-modell, tystare än en viskning

För utrymmen där man ställer särskilt stora krav på låga ljudnivåer har vi utvecklat produkterna NOT-S och NOX-S. Ljud från justering och strypning dämpas effektivt före donets spridardel.

Lösningen är estetiskt mycket tilltalande eftersom kanalstorleken är enhetlig. Injustering utförs på samma sätt som hos grundmodellerna. Användningsområden är vanligtvis skolor, kontor och daghem. S-versionerna lämpar sig också mycket bra för ombyggnadsprojekt då man kan behöva strypa bort mycket tryck. Ljuddämpningsmaterialet efter reglerenheten uppfyller renhetskraven enligt M1.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på differenstrycksmätning
  • Bra luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg bygghöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Spridardelen kan bytas

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

NOX-S-125

 

NOX-S-160

 

NOX-S-200

 

NOX-S-250

 

NOX-S-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOX-S spridningsmönster

Munstycken riktade mot mitten

 

NOX alternativa spridningsmönster

Munstycken i virvelläge

 

 Spridningsmönster riktat till sidan

Kastlängd

Δt 0°C grader

Δt +5°C grader

Anpassningsbara fördelar med NOX

 

Vertikalt spridningsmönster riktat 30 grader till sidan

NOX-S justeringsdel

NOP-S justeringsdel baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och detta innebär en mycket noggrann mätning och justering av luftflödet. Med justeringsdelen uppnås en god mätnoggrannhet (± 5 %) Detta även vid små luftflöden och låg kanalhastighet.

Det är mycket enkelt att justera NOX-S

 


1. Differenstrycket mäts via justeringsenhetens mätuttag.

2. Justeringen kan göras med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

3. Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.