ROL-tilluftskanal

Den stilfulla och tysta ROL-tilluftskanalen är avsedd för utrymmen där det krävs stora mängder luft jämnt fördelad utan drag. Dessa utrymmen är vanligen kontor, arbetsutrymmen, daghem, skolor, industri- och forskningsanläggningar.

Luftmängd

15-500 dm³/s, 54-1800 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-500 mm

Material

Målat stål

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Beskrivning

ROL är en monteringsklar lackerad enhet som levereras komplett med en snygg glidskena för enkelt montage. Leveransen innehåller kopplingsnipplar och en gavel med mätnippel. Den släta ytan är mycket lätt att hålla ren. ROLs tilluftstråle tar med sig en stor mängd av den omgivande luften vilket gör att den stora luftmassan börjar röra sig med en låg hastighet.

Egenskaper:

 • Fungerar bra i både små och stora utrymmen.
 • För användning i kontor, skolor, forsknings- och industrilokaler
 • Dragfri och jämn luftfördelning
 • Lämpar sig även för kyld luft
 • Monteringsklar lackerad
 • Ø 125-600 mm, längder 1 500-6 000 mm
 • Lackerad stålplåt som standard
 • Man kan även få RST, HST och glanslackat stål
 • Som tillbehör kan man få justerings- och dämpningsdelen ROL-S och den icke-perforerade anslutningskanalen ROL-0

Användningsområden

 • Restauranger
 • Butiker
 • Produktionsanläggningar

 • Matsalar
 • Öppna utrymmen
 • Gym

 • Kontor
 • Klassrum
 • Konferensrum

 • Hörsalar
 • Klassrum
 • Läsesalar

 • Korridorer
 • Lager
 • Trånga utrymmen

 • Utställningslokaler
 • Konferensrum
 • Industriutrymmen

Snabbval

Max 3 m/s < 30 dB(A)

Produktmärkning

ROL 200 / 180 1 + ROL-S
1   2   3   4

 

1 = Storlek (diameter) 125–500 mm
2 = Tilluftssektor
3 = Modulernas antal (=längd, 1=1 500, 2=3 000, 3=4 500)
4 = Justerings-/dämpningsdel som extrautrustning

 

Spridningsmönster och kastlängd

ROL Spridningsmönster

 

ROL tilluftstrålenas kastlängt 2 måt 180°

ROL-125/180°-x

ROL-160/180°-x

ROL-200/180-x

ROL-250/180-x

ROL-315/180-x

ROL-400/180-x

ROL-500/180-x

x: längd 1, 2 eller 3 = numret av moduler
1=1500
2=3000
3=4500

ROL tilluftstrålenas kastlängt i 1 riktning 90° eller 45°

ROL-125/90-x, ROL-125/45-x

ROL-160/90-x, ROL-160/45-x

ROL-200/90-x, ROL-200/45-x

ROL-250/90-x, ROL-250/45-x

ROL-315/90-x, ROL-315/45-x

ROL-400/90-x, ROL-400/45-x

ROL-500/90-x, ROL-500/45-x

x: längd 1, 2 eller 3 = numret av moduler
1=1500
2=3000
3=4500

ROL-S justerings- och dämpningsdel

NOP-S justeringsdel baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och detta innebär en mycket noggrann mätning och justering av luftflödet. Med justeringsdelen uppnås en god mätnoggrannhet (± 5 %) Detta även vid små luftflöden och låg kanalhastighet.

Det är mycket enkelt att justera ROL-S

 

1.Differenstrycket mäts via justeringsenhetens mätuttag.

2. Justeringen kan göras med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

3. Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.


Justeringsdelen kan öppnas:

 • fri åtkomst till kanalen från rengöringsluckan och i enlighet med bestämmelser
 • justeringsdelen är lätt att rengöra och underhålla
 • ROL-S kan rengöras på ett tillförlitligt sätt även från insidan

 

Mätsträcka

Rekommenderade skyddsavstånd efter krök, T-förgrening och T-stycke:

Funktionsprincip

Tack vare de jämt fördelade hålen i tilluftskanalen ROL åstadkoms en jämn luftfördelning, som sprider sig brett och har ett bra blandningsförhållande.

För att uppnå bästa möjliga resultat finns det fyra olika alternativ för tilluftssektorer i ROL-tilluftskanaler. På detta sätt kan luften alltid riktas åt rätt håll på ett optimalt sätt.

Luftflödet i ROL-tilluftskanaler bestäms enligt produktens diameter. Ju större luftmängdsbehov, desto större storlek på eller desto fler ROL-tilluftskanaler ska väljas för utrymmet. En förutsättning för bra funktion är en kontrollerad flödeshastighet samt ett tillräckligt anslutningsmotstånd, det vill säga tryckförlust. Den rekommenderade lägsta tryckförlusten är 10 Pa, varvid spridningsmönstret kan kontrolleras bra och hela systemet justeras på ett pålitligt sätt.

En dragfri inomhusluft och ett högt blandningsförhållande uppnås med tillräcklig tryckskillnad

Med tillräcklig tryckförlust uppstår en så kallad coandaeffekt, som garanterar att tilluften sprider sig jämnt och blandas väl. Då fungerar tilluftskanalen planenligt även med kall tilluft.

En låg tryckförlust ger inte upphov till någon coandaeffekt, och då blir blandningsförhållandet dåligt. Kall tilluft sjunker nedåt och orsakar bland annat en känsla av drag:

 

OBS! Gäller alla tilluftskanaler.

 

Måttinformation

ROL måttinformation  +  ROL-0  +  ROL-S

Dimensionering

ROL-125

 

ROL-160

 

ROL-160 / 180 + ROL-S

 

ROL-200

 

ROL-200 / 180 + ROL-S

 

ROL-250

 

ROL-250 / 180 + ROL-S

 

ROL-315

 

ROL-315 / 180 + ROL-S

 

ROL-400

 

ROL-500

 

ROL installationexempel

Det rekommenderade avståndet från taket för ROL-tilluftskanaler är minst 150 millimeter. Hinder för luftflödet, såsom balkar och armaturer som har monterats på ytan, ska undvikas.

 

Vid små avstånd mellan balkar rekommenderas att ROL-tilluftskanalen installeras bredvid en balk och så att den blåser i en riktning.

 

Det måste vara minst tre meter mellan två tilluftskanaler.

 

Alternativ för installation, när avståndet mellan två tilluftskanaler är under tre meter.

 

Den rekommenderade installationshöjden är 2,5–4,5 meter.
Den rekommenderade rumshöjden är högst sex meter.

ROL installation

Tack vare installationsskenan går det snabbt att installera ROL-tilluftskanalerna!

De vridbara invändigt gängade fästena som finns på kanalens installationsskena löper helt fritt och ger flexibilitet att välja läge för upphängning längs med kanalen. Med de vridbara invändigt gängade fästena går det mycket enkelt och snabbt att montera samt finjustera.

Tilluftskanalen fixeras med en M8-gängstång (ingår inte i leveransen).

Underhåll och rengöring

ROL:s jämna och släta yta rengörs snabbt och enkelt!

Gaveln är öppningsbar och ROL kan därmed enkelt rengöras med viska på insidan. Justeringsdelen i ROL-S som även fungerar som renslucka kan enkelt tas bort och man kommer åt att rengöra kanalen.