NOX tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdon för frihängande montage

Luftmängd

40-260 dm³/s, 144-936 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-315 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Tilluftsdonens NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet med korrekt och enkel injustering som baserar sig på differenstrycksmätning. När en lokals layout eller användning förändras kan donens spridningsbild enkelt ställas om för att uppnå en dragfri och bra luftfördelning.

NOT och NOX har mycket låg bygghöjd. Donen är mycket lätta och snabba att rengöra tack vare att justeringsdelen även har funktionen som renslucka.

Dessa produkter som är avsedda för synlig montering har den bästa luft- och ljudtekniken i branschen.

De har en montageanordning som innebär att donens monteringshöjd är lätt att justera.

NOP, NOT och NOX har mycket flexibla egenskaper och allt eftersom verksamhet eller behov i lokaler kan förändras under byggnadens livscykel så kan dessa don enkelt ställas om för att passa antingen för kylning eller uppvärmning.

NOP och NOT är idealiska för isotermisk eller lågtemperaturluft.

NOX är en del av OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av en optimerad och anpassningsbar spridningsbild kan man anpassa OptiFlow®-produkterna efter de förändringar som görs i lokalerna under byggnadens livscykel.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på differenstrycksmätning
  • Bra luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg bygghöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Spridardelen kan bytas

Snabbval

Ljudnivå under 35 dB (A) med totalt tryck på 50 Pa

 

S-modellerna har låg ljudnivå trots att det totala trycket Pa skulle vara mycket högre.

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

NOX-125

 

NOX-160

 

NOX-200

 

NOX-250

 

NOX-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOX spridningsmönster

Munstycken riktade mot mitten

 

NOX alternativa spridningsmönster

Munstycken i virvelläge

 Spridningsmönster riktat till sidan

 

Kastlängd

Δt 0°C grader

Δt +5°C grader

Anpassningsbara fördelar med NOX

 

Vertikalt spridningsmönster riktat 30 grader till sidan

NOX justeringsdel

NOX justeringsdel baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och detta innebär en mycket noggrann mätning och justering av luftflödet. Med justeringsdelen uppnås en god mätnoggrannhet (± 5 %) Detta även vid små luftflöden och låg kanalhastighet.

Det är mycket enkelt att justera NOX

 


1. Differenstrycket mäts via justeringsenhetens mätuttag.

 


2. Justeringen kan göras med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3. Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.