RUX tilluftsdon

Flexibelt tilluftsdon för relativt höga utrymmen. RUX egenskaper grundar sig på det optimala antalet standardmunstycken samt riktade munstycken. RUX är speciellt lämplig som tilluftsdon i köpcentra, livsmedelsaffärer och andra offentliga lokaler där layouten ofta kan komma ändras flera gånger under livscykeln.

Luftmängd

30-400 dm³/s, 108-1440 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 160-400 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor, CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Beskrivning

RUX är en del av OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av en optimerad och anpassningsbar spridningsbild kan man anpassa OptiFlow®-produkterna efter de förändringar som görs i lokalerna under byggnadens livscykel.

Egenskaper:

  • Köpcentra, butiker, industribyggnader och sporthallar
  • Långt och smalt blåsmönster
  • Vertikalt blåsmönster som kan riktas sidledes
  • Lämpar sig mycket väl för luftuppvärmning i höga utrymmen
  • Finländskt kunnande

Snabbval

Koldioxidavtryck

Måttangivelser

Dimensionering

Diagrammen är inte avsett för justering.

RUX-160, RUX-200, RUX-250, RUX-315 och RUX-400

Nödvändigt tryck min 40 Pa när tilluftsflödet Δt överstiger 10 ºC.

Ljudabsorptionsområde: 
Storlekar 160-200: 10 m2
Storlekar 250-315: 15 m2
Storlekar 400: 20 m2

Spridningsmönster

Egenskaperna hos det flexibla tilluftsdonet RUX för höga utrymmen bygger på optimering av antalet standardmunstycken och riktade munstycken.

 Vertikalt spridningsmönster

   
 

 

Virvlande spridningsmönster

   
 

 

 Spridningsmönster riktat till sidan 

   
 

 

 

 Horisontellt virvlande spridningsmönster 360°

 
 

 

Horisontellt spridningsmönster, där munstyckena är enkelriktade

   
(rekommenderas för kylning)
 

 

 

 

Kastlängd

Vertikalt spridningsmönster

Δt 0 °C grader

Δt +10 °C grader

 

Virvlande vertikalt spridningsmönster 

Δt 0 °C grader

Δt +10 °C grader

 

Horisontellt spridningsmönster 360° grader

 

Δt 0 °C grader

 

Horisontellt spridningsmönster i en riktning

Δt 0 °C grader

Tilluftstemperaturen påverkar spridningslängden. Spridningsmönster som är riktat i sidled förkortar spridningslängden med ca 2 meter. RUX kan vid behov förses med regleringsspjäll.  

NOTERA! Om installationshöjden är över 6 meter, rekommenderar vi RIX tilluftsdon för höga utrymmen.