Ventilationslösningar för idrottsutrymmen och hallar

Vårt sortiment omfattar anordningar som speciellt är planerade för idrottslokaler- och -hallar. De ger en högklassig ventilation till exempel i konditionssalar, bollhallar, simhallar och ishallar.

Effektiv ventilation genom att beakta lokalens användningsändamål

I valet och planeringen av ventilationsanordningar till idrottslokaler är det viktigt att beakta frisk luft och effektiv luftväxling på uppehållsområdet.

Lokalerna är vanligen höga, och vid genomförande av luftflödet måste man beakta en kontrollerad högt belägen luftfördelning, så att spridningsmönstret stödjer lokalens användningsändamål.

Tilluft till idrottslokaler och -hallar med RIF-virvelspridare

Den justerbara virvelspridaren RIF är lämpligt för ventilation, uppvärmning och kylning av höga lokaler. Spridningsmönstret i den ändringsflexibla produkten kan justeras genom att ändra bladens position antingen manuellt (RIF) eller med hjälp av ställdon (RIF-M).

RIF + RIF-M

Korrosionsbeständiga anordningar

Våra anordningar kan vid behov tillverkas av hållbart korrosionsbeständigt material.

I vårt sortiment finns spridare för undertak, anordningar för basutrymmen och spridare för synlig installation i till exempel is- och simhallar och våtrum.

Planeringsverktyg

Tilluften till en hög lokal kan ledas från taket med höga hastigheter, så det är viktigt att kontrollen av spridningsmönstret har planerats omsorgsfullt för att undvika dragkänsla. Det är också bra att se till att ljudnivåerna hålls tillräckligt låga i uppehållszonen.

Pålitlig planering av anordningarna i idrottslokaler kan göras behändigt med vårt Vent.X-program

Vent.X

PLANERARENS VERKTYG

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.