OLO tilluftsdon

OLO tilluftsdiffusor för undertak och kassettak har en modern och elegant design, höga luft- och ljudtekniska egenskaper samt en ovanligt enkel installation.

Luftmängd

5-130 dm³/s, 18-468 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-315 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor, CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Beskrivning

OLO har riktade munstycken och är konstruerad för stora luftmängder som skapar ett konstant horisontellt spridningsmönster. Tack vare de riktbara munstyckena är det lätt att ändra OLO:s spridningsmönster efteråt, t.ex. när man gör ändringar i utrymmet. OLO lämpar sig både för standard- och variabelt luftflöde och tack vare dess höga blandningsförhållande även för hypotermitilluft.

OLO Z är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

ILO, OLO, OLE och OLOi är mycket enkla att installera, eftersom en av deras egenskaper är en patenterad horisontell rörlighet, som märkbart underlättar installationsarbetet. Trots att virveldiffusorn inte skulle befinna sig mitt under taköppningen efter installationen av kanalen, kan den tack vare den horisontella rörligheten placeras på rätt plats utan att man behöver göra ändringar i kanalsystemet. Tack vare rörligheten blir installationen alltid snygg och i bästa fall kan man spara mycket installationstid.

Spela upp video

Egenskaper:

  • Elegant design
  • Enkelt att installera
  • Ett konstant horisontellt spridningsmönster
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Z model som är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

Koldioxidavtryck

Produktmärkning

OLO 250 600 + Z + FLO 200 / 250
1 2
  3
  4
  5
  6
  7

 

1 = Virveldiffusor OLE
2 = Virveldiffusorns anslutningsstorlek
3 = Kassettakets modulstorlek
4 = Nedsänkt del av diffusordel
5 = Anslutningslåda FLO
6 = Anslutningslådans kanalstorlek
7 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor

Snabbval

OLO

OLO + FLO

Måttinformation

Dimensionering OLO + FLO tilluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

OLO-125 + FLO-100-125

 

OLO-125 + FLO-125-125

 

OLO-160 + FLO-100-160

 

OLO-160 + FLO-125-160

 

OLO-160 + FLO-160-160

 

OLO-200 + FLO-125-200

 

OLO-200 + FLO-160-200

 

OLO-200 + FLO-200-200

 

OLO-250 + FLO-160-250

 

OLO-250 + FLO-200-250

 

OLO-250 + FLO-250-250

 

OLO-315 + FLO-200-315

 

OLO-315 + FLO-250-315

 

OLO-315 + FLO-315-315

Spridningsmönster och kastlängd

OLE:s spridningsmönster kan lätt ändras. Munstyckenas riktning påverkar inte donets luftflöde eller ljudnivå.

 

 Virvlande flöde = standard

 i 4 riktningar 360°

   

 Lödrät

 Riktad

   

 

Kastlängd

Virvlande flöde

luftflöde – kastlängd – virvlande flödeLödrät

luftflöde – kastlängd – lödrät

Omvandlingsfaktorer

Blåsriktning                                       Kastlängd L0,2

Alternativ för takkonstruktion

OLO finns tillgänglig för takkonstruktioner med plan yta och T-profiltyp, där takelementen bildar en plan yta, samt för konstruktioner, där takpanelernas undersida blir lägre än T-profilens undersida.

1. Jämn takyta

 

2. Takyta där takpanelens undersida blir lägre än profilen. 

Enkel att underhålla

1. Öppna diffusorns framsida. Dra ut mätslangar och styrarm. Öppna inte justeringslåsningen.

 

2. Öppna låsskruven.

 

3. Dra justeringsskivan försiktigt ut ur hålröret.

 

4. Rengör delarna och lådans insida med en sotarborste. Sätt justeringsskivan på plats. Stäng låsskruven.