TINO-S tilluftsdon

Tilluftsdonet TINO-S ersätter de traditionella gallren vid renovering.

Luftmängd

8-142 dm³/s, 29-511 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125×100 – 700×200

Installation

För vägginstallation

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Det lättjusteringsbara TINO-S tilluftsdonet passar utmärkt för föremål där det traditionsenligt har använts ventilationsgaller.  Med TINO-S kan de problem som relateras till de traditionella gallren gällande reglering och kontroll, blandningsgrad, känsla av drag samt utseende lösas och fastställas.

Tilluftsdonets tryckfall är ju tillräckligt bra för jämn kontroll. TINO-S tilluftsdonet behöver alltså inte något separat luftspjäll.

Till tilluftsdonets egenskaper hör också hög blandningsgrad som möjliggör att tilluften blandas effektivt med rumsluften. Den höga blandningsgraden minskar även känslan av drag och gör rumsluften i hela rummet färskare.

TINO-S tilluftsdonet passar speciellt bra för utrymmen som:

  • Kontorsutrymmen
  • Klassrum
  • Hotelrum
  • Sjukhus

Samt alla utrymmen där det traditionsenligt har använts galler.

TINO-S ersätter de traditionella gallren

TINO-S kan monteras på väggen exemplevis med skruv. I bakdelen på donet finns en packning mot väggytan.

Snabbval

Rekommenderad luftmängd max (l/s)

Tryckfall är 25 Pa med de givna luftflöden.

Ljudnivå är under 28 dB (LpA10)

Hastighet av luftflödet i TINO-S kopplingsöppning får inte vara mer än 2 m/s.

Produktkod

TINO-S 400 210 300 125
1
  2
  3
  4

 

1 = Bredd

2 = Höjd

3 = Bredd på öppningen

4 = Höjd på öppningen

Dimensioner

Spridningsmönster

Dimensionering

TINO-S höjd 150 mm

TINO-S höjd 175 mm

TINO-S höjd 210 mm

TINO-S höjd 250 mm