HALO-X

HALO-X är en tilluftsspridare till nedsänkta takmed en framskiva för val helt enligt takytan.Produktserien ger en harmonisk visuell helhet med det övriga undertaket, då takspridarens synliga yta kan väljas i samma material.

Luftmängd

5-170 dm³/s

Kanaldimensioner

Ø 125-315 mm

Material

Förzinkat stål

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

HALO-X för installation i undertak bildar ett spridningsmönster i vågrät riktning. Spridaren passar såväl små och stora luftmängder som ett mycket brett sortiment av olika objekt.

Tillsammans med undertaket bildar spridaren en exceptionellt stilig och hel helhet. HALO-X lämnar utrymmets allmänna intryck finslipat. Den unika takspridarens mekanism för fäste gör monteringen nästan osynlig.

Tack vare den uppfinningsrika strukturen kan HALO-X endera fas- eller avtonas via takytan. Då kan till exempel akustikskivor användas. Anordningen erbjuder mångsidiga möjligheter för inredare att designa ett rum även med ventilationsanordningar.

För luftspridning av hög kvalitet

Takdons funktionella konstruktion möjliggör ett brett spridningsmönster och dragfri ventilation. Riktningen på HALO-X spridningsmönster kan lätt och pålitligt riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

HALO-X används lämpligen tillsammans med FLO-anslutningsboxen.  Den noggranna och exakta SlideFix-regleringen är både lätt att använda och möjliggör noggrann dimensionering av hela ventilationssystemet. Tack vare SlideFix-regleringsmekanismen får man en precision av mätnoggrannhetsklass 1.

Flexibla installationsmöjligheter

HALO passar till 600 x 600 mm undertak, men urvalet har också en modell för infälld installation.

HALO-X passar även för frånluft. Även då kan FLO-anslutningsboxen användas.

Egenskaper:

  • Skräddarsydd framskiva ger ett finslipat utseende
  • Till vågrät blåsning
  • Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.
  • Till 600 x 600 stora undertak

Kolla även HALO supermoderna tilluftsspridare

Produktmärkning

HALO X 125 600
1 2   3   4

 

1 = HALO för tilluft, HALOi för frånluft
2 = HALO-X
3 = kanalstorlek 125-315 mm
4 = med monteringsplatta 600×600 mm

HALO-125 = HALO för tilluft, för infälld installation

Snabbval

Tilluft

Frånluft

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO-X

Takdiffusor utan anslutningslåda,
i fyra riktningar

Dimensionering HALO-X + FLO Tilluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALO-125 + FLO-100-125

 

HALO-125 + FLO-125-125

 

HALO-160 + FLO-100-160

 

HALO-160 + FLO-125-160

 

HALO-160 + FLO-160-160

 

HALO-200 + FLO-125-200

 

HALO-200 + FLO-160-200

 

HALO-200 + FLO-200-200

 

HALO-250 + FLO-160-250

 

HALO-250 + FLO-200-250

 

HALO-250 + FLO-250-250

 

HALO-315 + FLO-200-315

 

HALO-315 + FLO-250-315

 

HALO-315 + FLO-315-315

Dimensionering HALO-X + FLO Frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

HALOi-X-125 + FLO-100-125

 

HALOi-X-125 + FLO-125-125

 

HALOi-X-160 + FLO-100-160

 

HALOi-X-160 + FLO-125-160

 

HALOi-X-160 + FLO-160-160

 

HALOi-X-200 + FLO-125-200

 

HALOi-X-200 + FLO-160-200

 

HALOi-X-200 + FLO-200-200

 

HALOi-X-250 + FLO-160-250

 

HALOi-X-250 + FLO-200-250

 

HALOi-X-250 + FLO-250-250

 

HALOi-X-315 + FLO-200-315

 

HALOi-X-315 + FLO-250-315

 

HALOi-X-315 + FLO-315-315

Spridningsmönster och kastlängd 

Spridningsmönster

Kastlängd

i 4 riktningar


Kastlängdsvärden anges för isotermisk tilluft.

Utblåsning i fyra riktningar, installerad i vägg, utan anslutningslåda.

Omvandlingsfaktorer

Blåsriktning                                   Kastlångd L0,2                               Ljudnivå dB(A)

Takdonets utseende inverkar inte på prestandan.

Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

Vi rekommenderar att en FLO anslutningslåda används.