Lösningar för professionella kök

Våra lösningar uppfyller de högsta kraven på rengöring, brandsäkerhet, användartrivsel och effektivitet. Förutom allt detta har vi inte åsidosatt fantastisk design.

Lösningar i toppklass för professionella kök

Effektiv luftrening, brandsäkerhet och goda arbetsförhållanden styr utvecklingen av våra lösningar för professionella kök.

Vi har planerat anordningar med speciella krav för professionella kök även för luftrening, neutralisering av lukter och allmän ventilation i köket.

Reningseffekten är nästan 100 %

Med våra anordningar uppnår man en luftrening på även mer än 98 % i professionella kök. Vi kombinerar den modernaste teknologin och olika reningstekniker för att uppnå det bästa resultatet.

Skillnad mellan reningsteknologier för professionella kök

Vi erbjuder högklassig luftrening för professionella kök och storkök, av orenligheter i luften, fett från matlagning samt värme och vattenånga från köksanordningarna. Vårt urval har rätt lösning för varje kök, för god inomhusluft och goda arbetsförhållanden.

Kökets behov kan skräddarsys med lämpligt luftreningssystem genom att kombinera våra anordningar med olika reningstekniker. Vårt modulära urval av kåpor gör att de kan kombineras för att använda samma capture air utrymme.

CleanMaster®

MistMaster

StandardPlus

Standard

CleanMaster® modellerna är planerade att möta de mest krävande förväntningarna i professionella kök på hygien och energieffektivitet – utan att förbise användbarheten!

Marknadens enda fyrstegsreningssystem kombinerar mekanisk avskiljning, två olika UV-ljuslängder och ozonets bästa sidor.

CleanMaster® Retrofit är ett UV-reningssystem som erbjuder CleanMaster® teknologins fördelar för befintliga kåpor.

MistMaster® vattendimma kåpor har utvecklats för användning med öppen låga och kolgrilllösningar.

De mycket populära öppna elden och kolgrillarna är krävande vad gäller ventilation. De producerar avsevärda mängder värme, gnistor och aska i frånluften, som måste behandlas på lämpligt sätt – MistMaster är precis rätt val för denna applikation.

StandardPlus är planerad att möta kraven i nutidens professionella kök och underlätta kökspersonalens dagliga arbete.

StandardPlus-kondens
är en kåpmodell planerad för anslutning till diskning, och dess anordningar har effektiv upptagningsförmåga av kondens och extra värme både i små och stora lokaler.

Standard-kåpor är en produktserie med fri dimensionering för uppsamling av värme- och fuktbelastning.

Anordningarna kan förses med belysning och en ändanordning för frånluft som är planerad för professionellt kök.

Standard-kåporna är också lämpliga för att avlägsna värme, fukt eller orenheter i luften.

Användningsändamål

Anstalts- och tillredningskök, restauranger, hotell, snabbmat

Användningsändamål

Anstalts- och tillredningskök som kokar med öppen eld och kålgriller

Användningsändamål

Mindre kök, kaféer, bagerier

Användningsändamål

Kök, industri och övriga lokaler där det krävs punktutsug

Orenheter i luft

Normal/stor fettalstring

Orenheter i luft

Varm luft, aska och gnistor

Orenheter i luft

Normal/liten fettalstring, vattenånga

Orenheter i luft

Värme, fukt, kemikalier och damm

BEKANTA DIG MED CLEANMASTER KÅPORNA

BEKANTA DIG MED MistMAster KÅPORNA

BEKANTA DIG MED STANDARDPLUS KÅPORNA

BEKANTA DIG MED STANDARD KÅPORNA

Egenskaper i toppklass

OptiLumo – belysning för professionella kök

Kåpornas belysning lämpar sig fullständigt för professionella kök och överträffar även de mest kritiska kraven hos köksproffs. LED-belysningarna av hög kvalitet bländar inte, utan ger lämplig belysning i synnerhet för kök och har en idealisk färgtemperatur för matlagning.

EasyCare – lätt rengöring

Våra kåpor förses med EasyCare tilluftsgaller, som är lätt att lösgöra och kan rengöras snabbt genom att torka eller rengöra i diskmaskin. Gallren är planerade utan ojämnheter som samlar smuts.

AirBoost – ingen värme eller luftorenheter på arbetsplatsen

Den enastående AirBoost-teknologin förhindrar värme och luftorenheter som uppstår vid matlagningen från att spridas till arbetsplatserna. I planeringen har man använt modern CFD-modellering.

Integrering i fastighetsautomatiken

Våra kåpor och ventilationstak kan behändigt integreras i fastighetsautomatiken. Deras funktion kan därvid följas upp och justeras i realtid inom fastighetens övriga hustekniklösningar.

Modern UV-reningsteknik

Olika UV-ljuslängder avlägsnar fettpartiklar av olika storlek och övriga orenheter i luften. I våra CleanMaster-kåpor och -ventilationstak använder vi en kombination av två ljuslängder som reningsteknik för att uppnå den bästa möjliga reningseffekten.

Hållbart alternativ

Våra kåpor och ventilationstak tillverkas i grunden av högklassigt och hållbart material.

Effektiv luftreningsförmåga och lätt underhåll och rengöring håller anordningarna i funktionsdugligt skick i flera årtionden utan omfattande reparationsåtgärder.

Behöver du hjälp för att planera ventilationen i det professionella köket?

Vi erbjuder större professionella kök omfattande planeringstjänster för att säkerställa fungerande ventilationslösningar i köket, liksom även belysning för att skapa en god arbetsmiljö.

PLANERINGSTJÄNST FÖR PROFESSIONELLA KÖK

Vi erbjuder även idrifttagnings- och servicetjänster för professionella kök.

IDRIFTTAGNINGS- OCH SERVICETJÄNSTER

Planerar du hellre själv?

Välj och dimensionera rätt kåpa och tilläggsutrustning med vårt Huuva.X-program

 

GÅ TILL HUUVA.X-PROGRAMMET

PLANERARENS VERKTYG

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.