Luftdon

I vårt urval hittar du tillufts- och frånluftdon. Tilluftsdon finns för omblandande ventilation i olika utföranden och det finns även även ett brett sortiment med låghastighetsdon för deplacerande ventilation. Installation och injustering är smart och enkel att utföra på Climecons. Donen är enkla att öppna för att rengöra och vid behov utföra service på. Donen har noggrann injusteringsreglering som behåller funktion under produktens hela livscykel.

Tilluftsdon

Synlig montering

OptiFlow®

Tilluftskanaler

Undertak

Bastudon

Galler

Industridon

Frånluftsdon

Låghastighetsdon