Luftdon

I vårt urval hittar du tillufts- och frånluftdon för blandande och undanträngande ventilation. Våra anordningar fungerar och är hållbara genom sina noggrant reglerade inställningar under hela livscykeln. Våra produkter går lätt att öppna, utföra service och rengöra. Även installation och reglering är planerad att vara enkel.

Tilluftsdon

Synlig montering

OptiFlow®

Tilluftskanaler

Undertak

Bastudon

Galler

Industridon

Frånluftsdon

Låghastighetsdon