Ventilationslösningar för utbildningslokaler

I Climecons produktsortiment finns de bästa lösningar för nya skolor, daghem och läroinrättningar samt för skolbyggnader som ska saneras. I vårt sortiment finns anordningar för alla utrymmen i en läroinrättning: klassrum, slöjdsalar och huslig ekonomi klasser, gymnastik- och festsalar, matlagningskök och matsalar.

Högklassig och tyst ventilation för undervisningslokaler och daghem

Ventilationen i skolor och daghem påverkas av mycket stränga krav, och Climecons lösningar är planerade att motsvara kraven. Med Climecons topprodukter får man en god inomhusluft i skolor och daghem som är tyst och dragfri.

I våra produkter framhävs speciellt höga luft- och ljudtekniska egenskaper. Lätt rengöring och service spelar en viktig roll.

Blandande eller undanträngande ventilation?

Ventilationen i läroinrättningar och daghem påverkas av mycket stränga krav, och Climecons lösningar är planerade att motsvara kraven. Med Climecons topprodukter får man en god inomhusluft i skolor och daghem som är tyst och dragfri. I våra produkter framhävs speciellt höga luft- och ljudtekniska egenskaper. Lätt rengöring och service spelar en viktig roll.

Ändanordningar för blandande ventilation i läroinrättningar

Meningen med blandande ventilation är att leda tilluften med hårt tryck till lokalen från väggen eller taket, så att den blandas jämnt i lokalen och luften utan att orsaka dragkänsla.

Ändanordningar för blandande ventilation är lämpliga för tilluft i klassrum, utbildningslokaler, vilorum, matsalar och i gemensamma lokaler.

Gymnastik- och festsalarna i läroinrättningar har ofta varierande användning i form av evenemang och idrott. Tilluften leds till lokalen högt upp och därför är det viktigt att det görs med tillräckligt tryck utan att det orsakar dragkänsla i uppehållszonen. Våra RIF-produkter är planerade som tilluftsspridare i taket i salar och hallar, och spridningsmönstret kan ändras enligt lokalens användningsändamål.

Ändanordningar för blandande ventilation i läroinrättningar

Undanträngande ventilation

Meningen med undanträngande ventilation är att leda oren luft från uppehållszonen till lokalens övre del. Stora luftmängder leds till lokalen med låg hastighet från golvnivån, utan dragkänsla.

Undanträngande ventilation är i synnerhet lämplig för klassrum, korridorer och allmänna lokaler. I professionella kök kan anordningar för undanträngande ventilation användas för tilluft i väggar och tak.

Ändringsflexibla ändanordningar för undanträngande ventilation

Climecons DINO-låghastighetsanordningar som är avsedda för undanträngande ventilation är försedda med justerbara OptiFlow-munstycken som ger omfattande möjligheter att rikta luftflödet och eventuellt omrikta det i samband ändringar i layouten.

DINO-modellerna har anordningar för olika installationssätt, till exempel infälld vägginstallation, hörninstallation och i mitten av lokalen.

Ändringsflexibla och justerbara spridningsmönster

Spridningsmönstret i de ändringsflexibla ändanordningarna och tilluftskanalerna kan riktas 360 grader tack vare justerbara munstycken. Tack vare att spridningsmönstret kan riktas mångsidigt är det möjligt att installera anordningarna i mitten av lokalen eller i ett hörn, varvid byggnadstekniska lösningar inte begränsar anordningens användning till exempel i byggnader som ska saneras.

I samband med ändring av layout och lokalernas användningsändamål kan anordningarnas spridningsmönster även riktas på nytt när det behövs. Då behöver man inte byta anordningarna och de får längre livslängd.

Bekanta dig med våra OptiFlow-anordningar

Modullösningar för professionella kök

Våra ventilationslösningar för professionella kök har mycket låga livscykelkostnader. Den effektiva luftreningsteknologin håller fettkanalerna rena och anordningarna i funktionsskick.

Underhåll av Climecons kåpor och ventilationstak är enkelt och snabbt utan omfattande serviceåtgärder.

Vi tryggar en utmärkt arbetsmiljö för användarna när det gäller temperatur, ventilation och belysning.

Mångsidig inkopplingsmöjlighet till fastighetsautomatiken möjliggör distansövervakning via nätet.

Vår inhemska service- och underhållspersonal säkerställer kundsupporten när anordningarna används.

Läs mer om våra ventilationslösningar för professionella kök

Välj produkterna enkelt med produktprogrammen

Huuva.X

Kåpor ja ventilationstak

GÅ TILL PRODUKTURVALSPROGRAMMET

Tuisku.X

Galler och snöskydd

GÅ TILL PRODUKTURVALSPROGRAMMET

Vent.X

Ändanordningar

GÅ TILL PRODUKTURVALSPROGRAMMET

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.