ROL-0 operforerad anslutningskanal

Mellandel för tilluftskanalen.

Luftmängd

15-500 dm³/s, 54-1800 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-500 mm

Ventilationstyp

Omblandande ventilation

Material

Målat stål

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Egenskaper:

  • Som standard målat stål
  • Man kan även få RST, HST och glanslackat stål