Låghastighetsdon DINO-K

Climecons nya DINO-serie är i många avseenden den bästa lösningen för deplacerande ventilation.

Luftmängd

25-720 dm³/s, 90-2590 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 125-400 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Låghastighetdon i DINO-serien har utvecklats för deplacerande ventilation och förenar en hög prestanda med ett stiligt utseende och flexibilitet för anpassningar under systemets hela livslängd.

Med Låghastighetdon i DINO-serien åstadkommer man en tyst och dragfri lufttillförsel i utrymmen som t.ex.

  • Utbildningslokaler
  • Restauranger och matsalar
  • Mötesrum
  • Gym och andra motionslokaler
  • Industrilokaler
  • Professionella kök

Samt alla utrymmen med hög takhöjd där det finns behov av stora luftmängder i vistelsezonen.

DINO-K är en del av OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av en optimerad och anpassningsbar spridningsbild kan man anpassa OptiFlow®-produkterna efter de förändringar som görs i lokalerna under byggnadens livscykel.

Leveransens innehåll

I DINO-seriens don ingår förutom själva delen med luftillförsel även nya och innovativa reglerenheter med dämpningsdel samt kanalinklädnad för ett enhetligt och snyggt utseende. Den patenterade reglerenheten garanterar ett jämnt luftflöde till tilluftsdonet, varför även tilluftsdonets spridningsbild är jämn och dragfri.

Leveransens innehåll

  • Låghastighetsdon
  • Sockeln fäst i produkten
  • Lister för montering i vägg
  • Fästanordningar för montering

Produktmärkning

DINO K 125 DODS DKVP
1   2   3   4

 

1 = Låghastighetsdonets modell
2 = Anslutningsstorlek (Ø)
3 = Reglerenhet och ljuddämpare
4 = Kanalinklädnad

Snabbval

Måttinformation

Huvudmått

Huvudmått, kanaldelar

OBS! I storlek 400 är spjället DIRIS.
DODS = Reglerenhet + ljuddämpare

Huvudmått, gallerplåt DKVP

mm = takets höjd

Huvudmått, anslutningsriktningar

Spridningsbild

En av fördelarna hos alla låghastighetsdon i DINO-serien är att spridningsbilden enkelt kan ändras.
Med DINO-donens enkelt ställbara dysor kan en optimal spridningsbild åstadkommas i rummet. Om sedan exempelvis verksamheten eller rumsutformningen förändras under donets livscykel kan spridningsbilden då enkelt ställas om efter de nya förutsättningarna. Detta tack vare donets ställbara munstycken.

En ändring av spridningsbilden påverkar varken tryckförlust eller ljudnivå.

Spridningsbild riktad åt sidorna som standard

 

Spridningsbilden för DINO-K kan modifieras

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

 

Installation och justering

Låghastighetsdonen i DINO-serien är mycket enkla att installera, justera, underhålla och rengöra.

Låghastighetsdonens frontdelar kan öppnas. Reglerenheten kan enkelt lossas vid underhåll och man får då åtkomst både till produktens insida samt till kanalsystemet.