SAGA

Donet med dess stilrena utseende är ett elegant alternativ lämpligt för skolor, kontor och konferensrum. Gallerdelen är tunn och bygger endast 12 mm från väggytan. De flexibla inställningarna är till sina tekniska egenskaper oslagbara och donen passar både för tilluft och frånluft.

Luftmängd

5-95 dm³/s, 18-342 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 100-200 mm

Hållbara produkt

Biokompositdysor

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

SAGA är en diffusor med riktade dysor för till- och frånluft. Produkten finns med bak- eller sidoförbindelse, vilket underlättar enkel installation av produkten.

Det snygga gallret är bara 12 mm tjockt när det kommer från väggen. Enheten är till exempel lämplig för skolor, hotelllobbyn och representationsrum, mötes- och konferensrum samt kontor och kontor med öppen planlösning.

Höga luftflödesmätnoggrannhet

Vid styrningen av SAGA uppnås mätnoggrannhetsklass 1, varigenom kontrollvärdena ligger inom 5% av de planerade. Denna exakta justering innebär att enheten kan utformas för att fungera optimalt, och justeringsläget ändras inte vid exempelvis installation eller underhåll.

Exakt justeringsläge innebär mer kontroll över hela ventilationssystemet och bibehåller dess driftvärden på optimal nivå.

Snabbval

Tillluft

 

Frånluft

Mättinformation

Anknytning på sida

Anknytning bakom

 

Dimentionering för tillluft

Diagrammen är inte avsedda för justering

SAGA-100

SAGA-125

SAGA-160

SAGA-200

Dimentionering för frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering

SAGAi-100

SAGAi-125

SAGAi-160

SAGAi-200

Spridningsbild och kastlängd

Dyspositioner

 

Framåtriktat långt spridningsmönster

Framåtvänt kort spridningsmönster

Dispersionsmönster riktat åt sidan

 

Kastlängd