RINO-FN tilluftsdon för filligranbjälklag

RINO-FN är marknadens stiligaste tilluftsdon och är särskilt framtaget för tak av filigranplatta. Donets design har finslipats till perfektion, vilket gör installationen enkel och håller takytorna rena – tyst och utan drag!

Luftmängd

5-17 dm³/s, 18-61 m³/h

Kanaldimensioner

Ø100-125

Installationsmetod

Utanpåliggande

Installation

För takinstallation

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

RINO-FN-tilluftsdon är det nyaste tillägget i den populära produktfamiljen RINO, som är marknadens stiligaste.

Avancerad design för renare ytor!

RINO-FN uppfyller behoven även hos de mest krävande objekten. Förutom att den garanterat är driftsäker, säkerställer produktens avancerade utformning att det inte blir några smutsringar i taket.

Underlättar VVS-montörens arbete

Produkten installeras enkelt och tillförlitligt. RINO-FN är ett utmärkt val som taklösning, när genomföringarna har gjorts färdigt på elementfabriken. Tack vare den geniala fästanordningen går installationen rekordsnabbt.

Produkten kan fästas både vid en slät och gängad krage. I produkten utnyttjas tryckskillnader ovanför regulatorn, vilket gör justeringen exakt och snabb.

Egenskaper

  • Enkel installation i filigranplatta, där kanalgenomföringarna redan har gjorts
  • Lämpar sig för både vriden och jämn yta
  • Stilig design samt snabb och enkel installation
  • Takytorna hålls rena
  • Exakt justering
  • Tyst och dragfri luftfördelning
  • Lämpar sig även för installation i håldäcksplattor, till exempel i saneringsobjekt

Enkel installation

Snabbval

Färgalternativ

Förutom den vita standardfärgen RAL 9016 finns fem olika färgalternativ.

                      RAL 9002      RAL 6034      RAL 9006      RAL 8029       RAL 9005

Måttangivelser

Dimensionering

Diagrammet är inte avsett för justering.

RINO-FN 100

RINO-FN 125

Spridningsmönster och kastlängd

RINO-F hajotuskuvio

 

Spridningsmönster 360°

RINO-F hajotuskuvio 2

Spridningsmönster 240°

 

Kastlängd 360°

RINO-F heittopituus

Kastlängd 240°

Höjning av ljudnivån

Ljudnivån stiger om skyddsavståndet är under 3 x Ø d:

  • efter kurva +4 dB (A)
  • efter T-stycke +8 dB (A)

Luftljudsisolering

Enhetsisoleringstal för luftkanaler mellan rum Dn,e,wdB.

VAL är en vinklad dämpningslåda.