RIF tilluftsdon med justerbar flödesbild

Lämpar sig för ventilation i höga utrymmen, för uppvärmning och kylning. Blåsmönstret kan justeras genom att ändra bladens position antingen manuellt (RIF) eller med ställdon (RIF-M).

Luftmängd

100-750 dm³/s, 360-2700 m³/h

Kanaldimensioner

Ø250-500

Optiflow®-produkt

Ja

Ventilationstyp

Omblandande ventilation

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd


Beskrivning

 Egenskaper:

  • För ventilation i höga utrymmen, för uppvärmning och kylning
  • Blåsmönstret kan justeras från horisontellt till vertikalt
  • Kan monsteras både fritt och i undertaket
  • Tilluftens roterande rörelse effektiviserar blandningen med rumsluften

Produktmärkning

Virvelströmdon RIF 315 + PTR
1   2   3

 

1 = Modell, RIF ,RIF-M1 eller RIF-M2
2 = Storlek, 250–500
3 = Tillbehör: PTR

Snabbval

Måttinformation

RIF

 

RIF-M

 

PTR

Dimensionering

Diagrammena är inte avsedda för justering.

RIF-250, RIF-315, RIF-400 och RIF-500

Värden ges för både vertikalt (3) och horisontellt (1) spridningsmönster.
Diffusionsmönster på nästa undersida.

Spridningsmönster

 

Kastlängd

Vertikal kastlängd

(Spridningsmönster 3)

 

Horisontal kastlängd

(Spridningsmönster 1)


När installerad på undertak, ökar kastlängd ca. 20%.

Installationsalternativ