Låghastighetsdon DINO-T

Climecons DINO-serie är i många avseenden den bästa lösningen för deplacerande ventilation.

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd


Beskrivning

Låghastighetdon i DINO-serien har utvecklats för deplacerande ventilation och förenar en hög prestanda med ett stiligt utseende och flexibilitet för anpassningar under systemets hela livslängd.

Med Låghastighetdon i DINO-serien åstadkommer man en tyst och dragfri lufttillförsel i utrymmen som t.ex.

  • Utbildningslokaler
  • Restauranger och matsalar
  • Mötesrum
  • Gym och andra motionslokaler
  • Industrilokaler
  • Professionella kök

Samt alla utrymmen med hög takhöjd där det finns behov av stora luftmängder i vistelsezonen.

DINO-T är en del av OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av en optimerad och anpassningsbar spridningsbild kan man anpassa OptiFlow®-produkterna efter de förändringar som görs i lokalerna under byggnadens livscykel.

Leveransens innehåll

I DINO-seriens don ingår förutom själva delen med luftillförsel även nya och innovativa reglerenheter med dämpningsdel samt kanalinklädnad för ett enhetligt och snyggt utseende. Den patenterade reglerenheten garanterar ett jämnt luftflöde till tilluftsdonet, varför även tilluftsdonets spridningsbild är jämn och dragfri.

Obs! DINO-T kan beställas med sidorna i lackerat utförande.

Leveransens innehåll

  • Låghastighetsdon

Produktmärkning

DINO T 125 DODS M
1   2   3   4

 

1 = Låghastighetsdonets modell
2 = Anslutningsstorlek (Ø)
3 = Reglerenhet och ljuddämpare
4 = Målade sidor av produkten

Snabbval

Måttinformation

Huvudmått

 

Huvudmått, kanaldelar

Obs! I storlek 400 är spjället DIRIS.
DODS = Reglerenhet + ljuddämpare

Anslutningsriktningar

Spridningsbild

En av fördelarna hos alla låghastighetsdon i DINO-serien är att spridningsbilden enkelt kan ändras.
Med DINO-donens enkelt ställbara dysor kan en optimal spridningsbild åstadkommas i rummet. Om sedan exempelvis verksamheten eller rumsutformningen förändras under donets livscykel kan spridningsbilden då enkelt ställas om efter de nya förutsättningarna. Detta tack vare donets ställbara munstycken.

En ändring av spridningsbilden påverkar varken tryckförlust eller ljudnivå.

 

Spridningsbild riktat åt sidorna som standard

 

Spridningsbild för DINO-T kan modifieras

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

 

Design och färger

Vid utvecklingen av DINO-serien lades stor vikt vid produktens utseende och donen finns därav även tillgänglig i flera olika kulörer. Låghastighetsdon installeras oftast på en synlig plats och då får produktens utseende en stor inverkan på arkitekturen i rummet.

Produkterna i DINO-serien tillverkas av förzinkad lackerad stålplåt som lackeras. Produkterna kan även beställas tillverkade av rostfritt stål.

Färgen har betydelse

Standardkulören på låghastighetsdonen i DINO-serien är vit RAL 9016. Kan även beställas i utförande med kulörer enligt färgkartan RAL K1.

Installation och justering

Låghastighetsdonen i DINO-serien är mycket enkla att installera, justera, underhålla och rengöra.

Låghastighetsdonens frontdelar kan öppnas. Reglerenheten kan enkelt lossas vid underhåll och man får då åtkomst både till produktens insida samt till kanalsystemet.