Luftreningslösningar

Vi är ledare inom den inhemska marknaden när det gäller luftreningslösningar. Vi har ett omfattande urval lösningar för industribehov, rening av inomhusluft och luktborttagning. Vi har även högklassiga filter för att avlägsna damm, lukter, gaser och mikrober från luften – med stödtjänster av en inhemsk aktör.

Enskilda dimensionerade luftreningslösningar för dina behov.

Vi planerar och tillverkar enskilt dimensionerade luftrenare där funktionen grundar sig på så kallad dry scrubbing reningsteknik. I materialvalet av filtreringskomponenter, mängden filtreringsmassa och kvalitet beaktar man sammansättningen och halten i orenheterna som belastar luften. Med vår funktionssäkra teknik har man redan genomfört tusentals system för luktborttagningslösningar i bland annat kontor, laboratorier, elutrymmen, datacentraler och professionella kök.

Över 30 års erfarenhet

Vi har över 30 års erfarenhet av ventilation och är marknadsledare i Finland när det gäller lösningar för luftrening. Med vår funktionssäkra teknik har vi redan genomfört hundratals luftreningssystem. Vi ser till både funktionsmässigt och ekonomiskt vettiga lösningar för alla byggnader. Våra experter hjälper dig gärna i frågor som hänför sig till luftrenheten på arbetsplatsen och i industrilokaler.

Reningslösningar för inomhusluft

I städer, industriorter och vid riksvägar fås gemytlig och hälsosam inomhusluft endast med kemisk luftrening som avlägsnar både skadliga orenheter i gas- och partikelform från luften.

Luftreningssystemen cirkulerar inomhusluften i industrilokaler, kontorsbyggnader osv. och luftrenarna väljs enligt orenheternas mängd och konsistens.

Climecon erbjuder effektiva lösningar för luftrening och neutralisering av lukter i köksverksamhet. Våra tjänster omfattar även underhåll och service av anordningarna, och vi väljer alltid det system som är lämpligast för byggnaden.

Luktborttagningslösningar

Industrianläggningar, avloppsreningsverk, komposteringsanläggningar, förbränningsmotordrivna anordningar, hantering och upplagring av kemikalier avger många slags lukter och gaser i luften i omgivningen. Utsläppen kan vara besvärliga och skadliga i synnerhet för arbetsutrymmen och bosättning i närheten.

Restauranger, matsalar och matlagningskök kan förutom kåpor och ventilationstak även utnyttja luftrenare för att neutralisera lukter i utblåsningsluften. Rökning av mat, grillning och starka kryddor vid matlagning orsakar luktolägenheter för byggnader, arbetsutrymmen och bosättning i omgivningen som är lätt att filtrera bort.

Utsläppen kan renas från orenheter som orsakar olägenheter och lukter med hjälp av kemisk luftrening.

 

Luftrening i processindustri

Våra luftrenare är planerade för mycket krävande omständigheter för att skydda elektronik och elanordningar från driftstörningar. Vi har i synnerhet beaktat konstruktionsmaterial och konstruktionstäthet.

De modulkonstruerade luftrenarna kan förses med ett eller flera kemiska filtreringssteg samt för- och efterfiltrering. Varje lösning planeras alltid utgående från byggnadens omständigheter och specialkrav.

Kemisk luftrening i professionella kök

Luftreningen i professionella kök kan göras effektivare med kemiska luftreningslösningar. Ifall det används mycket kryddor eller fett i matlagningen kan lukter i frånluften neutraliseras med våra för ändamålet utvecklade lösningar.

läs mer

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.