Bättre inomhusluft med ansvarsfull verksamhet

Vi ser till miljön och människor Det syns i våra värden och påverkar vår dagliga verksamhet inom många olika områden. Vi stöder aktörer som arbetar för miljön och genomför saker på operativ nivå som främjar miljön och socialt ansvar.

Socialt ansvar

De anställdas välbefinnande

Vår viktigaste resurs är Climecon personalens goda anda. Vi sköter om våra anställdas trivsel och motivation samt ger möjlighet till utveckling genom att utbilda sig vid sidan av arbetet.

Ansvarsfullt stöd

För Östersjön

Vi stöder John Nurminens Stiftelse som genom flera pågående projekt genomför konkreta handlingar för att skydda Östersjön. Stiftelsens verksamhet går ut på att bevara Östersjöns natur och kulturarv för kommande generationer.

Bekanta dig med Östersjöprodukten FINO

Vi är ett koldioxidneutralt företag

Vi är bevisligen en av de första koldioxidneutrala aktörerna inom byggnads- och husteknik. Vi stöder och väljer partner bland företag som också arbetar klimatklokt. Vi uppmuntrar andra företag att delta i klimattalkot.

Läs mer