Bättre inomhusluft med ansvarsfull verksamhet

Vi ser till miljön och människor Det syns i våra värden och påverkar vår dagliga verksamhet inom många olika områden. Vi stöder aktörer som arbetar för miljön och genomför saker på operativ nivå som främjar miljön och socialt ansvar.

Vi är ett finländskt företag till 100 %

Våra produkter är märkta med nyckelflaggan

Våra produkter planeras, tillverkas och sänds ut i världen från våra fabriker i Kausala och Pihtipudas.  Försäljningen, marknadsföringen och kundtjänsten finns i Helsingfors.

Material, råvaror och underleverantörskomponenter och tjänster som används för våra produkter är från Finland. Förutom våra produkters konstruktionsdetaljer tillverkas deras intelligenta delar i stora drag med finländskt kunnande.

Våra produkter är till över 80 % av inhemsk tillverkning och därför har vi beviljats märket Nyckelflaggan.

Ansvarsfullt stöd

För Östersjön

Vi stöder John Nurminens Stiftelse som genom flera pågående projekt genomför konkreta handlingar för att skydda Östersjön. Stiftelsens verksamhet går ut på att bevara Östersjöns natur och kulturarv för kommande generationer.

Bekanta dig med Östersjöprodukten FINO

Vi är ett koldioxidneutralt företag

Vi är bevisligen en av de första koldioxidneutrala aktörerna inom byggnads- och husteknik. Vi stöder och väljer partner bland företag som också arbetar klimatklokt. Vi uppmuntrar andra företag att delta i klimattalkot.

Läs mer