ELO frånluftsgaller

ELO/PTE lämpar sig som frånluftsdon för kontors-, affärs- och undervisningslokaler.

Luftmängd

20-260 dm³/s, 72-936 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 160-400 mm

Installationsmetod

Utanpåliggande

Installation

För tak- och vägginstallation

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Luftflödet kan mätas och justeras från rummet. Vid takmontering måste det främre gallret fästas med skruvar. Det är också enkelt att rengöra ELO:s släta insida.

ELO består av ECO-galler, SAP-reglage och -ram, dvs.

ECO + SAP + K = ELO

Anslutningslåda för frånluft = PTE