Ventilationslösningar för offentliga lokaler

Vi planerar våra anordningar att hålla för användning i tiotals årtionden och anpassas till ändringar i lokalerna och deras användningssyfte. Högklassig inomhusluft uppnås utan känsla av luftdrag även i stora lokaler. Livscykeltänkandet styr vår produktutveckling för både material, produkternas struktur och ytbeläggning.

De ändringsflexibla anordningarna anpassar sig efter ändringar i byggnaden

Förändrad luftmängd vid ändringar av lokaler eller planlösning och vid behov omriktning av luftflöde har beaktats i vår produktutveckling. Ändringsflexibiliteten och omriktningsmöjligheterna för luftflödet garanterar att ventilationslösningarna anpassar sig till lokalen i flera årtionden.

Stora luftmängder kan ledas till lokalen dragfritt och ljudlöst. Anordningarna är lämpliga för flera olika byggnader: arbetsplatser, daghem, servicehus och vårdinrättningar.

Ändringsflexibla ändanordningar för offentliga lokaler

Det högklassiga materialet håller i användning under lång tid

Våra anordningar tillverkas av stål. Vi använder endast hållbara material. Anordningarnas delar slits inte i normal användning. De frigör inte partiklar till tilluften som leds vidare till andningsluften.

Våra inhemska anordningar är tillverkade för att tåla både tid och användning.

Högklassig ytbehandling i utomhusanordningar

Våra utomhusanordningar uppfyller kraven för korrosivitetsklass C4 och håller i flera årtionden utan att blekna, spricka eller rosta.

Anordningarna håller fullt funktionsskick i flera årtionden med grundservice. Byggnadens fasad får även ett snyggt utseende av anordningarnas högklassiga ytbehandling.

 

Utomhusanordningar för offentliga lokaler

Modullösningar för professionella kök

Våra ventilationslösningar för professionella kök har mycket låga livscykelkostnader. Den effektiva luftreningsteknologin håller fettkanalerna rena och anordningarna i funktionsskick.

Underhåll av Climecons kåpor och ventilationstak är enkelt och snabbt utan omfattande serviceåtgärder.

Vi tryggar en utmärkt arbetsmiljö för användarna när det gäller temperatur, ventilation och belysning.

Mångsidig inkopplingsmöjlighet till fastighetsautomatiken möjliggör distansövervakning via nätet.

Vår inhemska service- och underhållspersonal säkerställer kundsupporten när anordningarna används.

LÄS MER OM VÅRA VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR PROFESSIONELLA KÖK

Välj produkterna enkelt med produktprogrammen

Huuva.X

Kåpor ja ventilationstak

GÅ TILL PRODUKTURVALSPROGRAMMET

Tuisku.X

Galler och snöskydd

GÅ TILL PRODUKTURVALSPROGRAMMET

Vent.X

Ändanordningar

GÅ TILL PRODUKTURVALSPROGRAMMET

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.