ROL-tilluftskanal

Den stilfulla och tysta ROL-tilluftskanalen är avsedd för utrymmen där det krävs stora mängder luft jämnt utan drag. Dessa utrymmen är vanligen kontor, arbetsutrymmen, daghem, skolor, industri- och forskningsanläggningar.

Luftmängd

15-500 dm³/s, 54-1800 m³/h

Kanaldimensioner

Ø125-500

Ventilationstyp

Omblandande ventilation

Tillverkningsmaterial

Målat stål

Beskrivning

ROL är en monteringsklar, målad helhet som kommer med en snygg glidskena för montering. Leveransen innehåller kopplingsnipplar och en ände med mätnippel. Den släta ytan är mycket lätt att hålla ren. ROLs tilluftstråle tar med sig en stor mängd av den omgivande luften vilket gör att den stora luftmassan börjar röra sig med en låg hastighet.

Egenskaper:

 • Fungerar bra i både små och stora utrymmen.
 • Används allmänt i kontor, skolor och forsknings- och industriutrymmen
 • Dragfri och jämn luftfördelning
 • Lämpar sig även för hypotermiluft
 • Monteringsklar målad helhet
 • Ø 125-600 mm, längder 1 500-6 000 mm
 • Målat stål som standard
 • Man kan även få RST, HST och glanslackat stål
 • Som tilläggsutrustning kan man få justerings- och dämpningsdelen ROL-S och den icke-perforerade anslutningskanalen ROL-0

Användningsområden

 • Restauranger
 • Butiker
 • Produktionsanläggningar

 • Matsalar
 • Öppna utrymmen
 • Gym

 • Kontor
 • Klassrum
 • Konferensrum

 • Hörsalar
 • Klassrum
 • Läsesalar

 • Korridorer
 • Lager
 • Trånga utrymmen

 • Utställningslokaler
 • Konferensrum
 • Industriutrymmen

Snabbval

Max 3 m/s < 30 dB(A)

Produktmärkning

ROL 200 / 180 1 + ROL-S
1   2   3   4

 

1 = Storlek (diameter) 125–500 mm
2 = Tilluftssektor
3 = Modulernas antal (=längd, 1=1 500, 2=3 000, 3=4 500)
4 = Justerings-/dämpningsdel som extrautrustning

 

ROL Färgalternativ

ROL-tilluftskanaler gör det där lilla extra för inredningen – du kan antingen låta kanalen smälta in i omgivningen med rätt färgval eller framhäva den som en snygg, luftteknisk detalj.

Färgen på ROL och ROL-S är vit RAL 9016 som standard. ROL och ROL-S finns även med en fantastisk, högblank yta. På beställning kan tilluftskanalerna ROL och ROL-S även målas i de övriga färgerna i färgkartan RAL.

Spridningsmönster och kastlängd

ROL Spridningsmönster

 

ROL tilluftstrålenas kastlängt 2 måt 180°

ROL-125/180°-x

ROL-160/180°-x

ROL-200/180-x

ROL-250/180-x

ROL-315/180-x

ROL-400/180-x

ROL-500/180-x

x: längd 1, 2 eller 3 = numret av moduler
1=1500
2=3000
3=4500

ROL tilluftstrålenas kastlängt i 1 riktning 90° eller 45°

ROL-125/90-x, ROL-125/45-x

ROL-160/90-x, ROL-160/45-x

ROL-200/90-x, ROL-200/45-x

ROL-250/90-x, ROL-250/45-x

ROL-315/90-x, ROL-315/45-x

ROL-400/90-x, ROL-400/45-x

ROL-500/90-x, ROL-500/45-x

x: längd 1, 2 eller 3 = numret av moduler
1=1500
2=3000
3=4500

ROL-S justerings- och dämpningsdel

ROL-S justeringsdelen baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftströmmen. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet.

Det är mycket enkelt att justera ROL-S

1. Tryckskillnaden mäts från justeringsenhetens mätaggregat.

 


2. Justeringen kan göras antingen med hjälp av det justeringsverktyg som levereras med produkten eller med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 


3. Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.

 


Justeringsdelen kan öppnas:

 • fri åtkomst till kanalen från rengöringsluckan och i enlighet med bestämmelser
 • justeringsdelen är lätt att rengöra och underhålla
 • ROL-S kan rengöras på ett tillförlitligt sätt även från insidan

 

Skyddsavstånd

Rekommenderade skyddsavstånd efter krök, T-förgrening och T-stycke:

Funktionsprincip

Tack vare de jämt fördelade hålen i tilluftskanalen ROL åstadkoms en jämn luftfördelning, som sprider sig brett och har ett bra blandningsförhållande.

För att uppnå bästa möjliga resultat finns det fyra olika alternativ för tilluftssektorer i ROL-tilluftskanaler. På detta sätt kan luften alltid riktas åt rätt håll på ett optimalt sätt.

Luftflödet i ROL-tilluftskanaler bestäms enligt produktens diameter. Ju större luftmängdsbehov, desto större storlek på eller desto fler ROL-tilluftskanaler ska väljas för utrymmet. En förutsättning för bra funktion är en kontrollerad flödeshastighet samt ett tillräckligt anslutningsmotstånd, det vill säga tryckförlust. Den rekommenderade lägsta tryckförlusten är 10 Pa, varvid spridningsmönstret kan kontrolleras bra och hela systemet justeras på ett pålitligt sätt.

En dragfri inomhusluft och ett högt blandningsförhållande uppnås med tillräcklig tryckskillnad

Med tillräcklig tryckförlust uppstår en så kallad coandaeffekt, som garanterar att tilluften sprider sig jämnt och blandas väl. Då fungerar tilluftskanalen planenligt även med kall tilluft.

En låg tryckförlust ger inte upphov till någon coandaeffekt, och då blir blandningsförhållandet dåligt. Kall tilluft sjunker nedåt och orsakar bland annat en känsla av drag:

 

OBS! Gäller alla tilluftskanaler.

 

Måttinformation

ROL måttinformation  +  ROL-0  +  ROL-S

Dimensionering

ROL-125

 

ROL-160

 

ROL-160 / 180 + ROL-S

 

ROL-200

 

ROL-200 / 180 + ROL-S

 

ROL-250

 

ROL-250 / 180 + ROL-S

 

ROL-315

 

ROL-315 / 180 + ROL-S

 

ROL-400

 

ROL-500

 

ROL installationexemplen

Det rekommenderade avståndet från taket för ROL-tilluftskanaler är minst 150 millimeter. Hinder för luftflödet, såsom balkar och armaturer som har monterats på ytan, ska undvikas.

 

Vid små avstånd mellan balkar rekommenderas att ROL-tilluftskanalen installeras bredvid en balk och så att den blåser i en riktning.

 

Det måste vara minst tre meter mellan två tilluftskanaler.

 

Alternativ för installation, när avståndet mellan två tilluftskanaler är under tre meter.

 

Den rekommenderade installationshöjden är 2,5–4,5 meter.
Den rekommenderade rumshöjden är högst sex meter.

ROL installation

Tack vare installationsskenan går det snabbt att installera ROL-tilluftskanalerna!

De vridbara skruvtapparna i installationsskenan rör sig fritt, vilket gör att installationspunkten i längdled kan väljas fritt.

De vridbara skruvtapparna möjliggör en mycket enkel och snabb fastsättning samt finjustering av höjden.

Tilluftskanalen fixeras med en M8-gängstång (ingår inte i leveransen).

Underhåll och rengöring

ROL:s jämna och släta yta rengörs snabbt och enkelt!

Änden kan öppnas, och ROL kan därmed enkelt putsas maskinellt på insidan. Justeringsdelen i ROL-S kan enkelt lösgöras och fungerar som en rengöringslucka, genom vilken kanalen kan putsas. Justeringsdelen kan således rengöras separat.