Utbildningscentret Salpaus med 14 000 studerande är ett lysande exempel av vårt omfattande sortiment speciellt för läroinrättningar. Våra lösningar användes för att genomföra ventilationen i allmänna lokaler, undervisningslokaler och det professionella köket vid renoveringen där arbetshälsa, trivsel och hållbar utveckling var centrala faktorer.

Ändringsflexibla ändanordningar för mångsidiga lokaler

Lokalerna i Salpaus varierar från stora undervisningslokaler och allmänna lokaler till mindre lokaler för grupparbete och arbetsrum. Kravet på lokalernas ändanordningar är ett omfattande regleringsområde och spridningsmönster som kan justeras mångsidigt och vid behov justeras på nytt. Till exempel en kombination av OLO-undertaksspridare och FLO-anslutningslåda erbjuder en ypperlig lösning för detta.

NOT- och NOP-spridningskanalerna erbjuder mångsidiga, lätt justerbara spridningsmönster och är lämpliga för höga lokaler. ROL-S delarna med ROL-spridningskanaler och deras reglerdel är till exempel lämpliga för stora luftmängder i rymliga föreläsningslokaler.

DINO för undanträngande ventilation

Syftet med undanträngande ventilation är att tillföra tilluft med små hastigheter till vistelsezonen när den gamla luften stiger till lokalens övre del. DINO-seriens låghastighetsanordningar är planerade för detta och i Salpaus används de i stor utsträckning i korridorer och entrélokaler samt i salar.

Effektiv ventilation i professionella kök

Dagligen äter cirka 2 500 personer lunch i Salpaus lokaler som sätter krav på kökens kapacitet och ventilationslösningar. Till ventilationen i köken valde man Climecons högklassiga kåpor och ventilationstak, hög rengöringseffekt, och för låga servicekostnader.