Till den nya tjusiga skolan valde man Climecons infällbara TUISKU med vågrätt galler som garanterar att ventilationen i skolan inte störs av hårda vindar. Även Vikke Niskanen (Granlund Oy), som är byggnadens VVS-planerare, stöder snöskyddet för infälld installation med vågrätt galler TUISKU-VU och konstaterar att det är ”POP”. Enligt Vikke är TUISKU-VU speciell för att den är infällbar och har vågräta galler, eftersom arkitekter vanligen uppskattar infällda produkter. Den murade väggytan medförde utmaningar för snöskyddens utseende, men slutresultatet är att de inte är iögonfallande på väggytan.

Till skolans kökslokaler valde man Climecons CleanMaster-kåpor, eftersom det används en vätskebaserad värmeåtervinning i skolbyggnaden som kräver ett effektivt fettborttagningssystem.

”Värmeåtervinning är BIFFEN som vi får med CleanMaster.”

– VVS-planerare Vikke Niskanen, Granlund Oy

CleanMaster-kåpornas enkla ”plug and play” installation fick också beröm. Planering, installation och idrifttagning av kåporna har gjorts för att vara speciellt enkla. Vikke Niskanen uppskattade också insatsen av Climecons planeringstjänst i planeringen av kåporna till skolans kök.

”Planeringstjänsten fungerar bra, har inget att klaga på – tvärtom! Man kan alltid lita på Climecons planeringstjänst.”

– VVS-planerare Vikke Niskanen, Granlund Oy

Lokalerna som stöder synen på nytt lärande i Rajatorpan koulu krävde även ändringsflexibla lösningar. Man valde Climecons ROX-tilluftskanaler till lokalerna.

Vikke Niskanen var mycket nöjd med valet, eftersom ROX spridningsmönster kan justeras och är en viktig egenskap i föränderliga undervisningslokaler.

VVS designer

Vikke Niskanen, Granlund Oy