Den grundliga renoveringen av Hämeenkylän koulu var inriktad på att förbättra energieffektiviteten, trivseln och inomhusluften. Det var höga krav på att planera byggnadens undervisningslokaler: höga kriterier för drag, låga ljudnivåer, hantering av stora luftmängder och enkel rengöring.

Spridningskanalerna uppfyller hårda krav

Kombinationen ROX-ROX-S valdes till undervisningslokalerna av tre orsaker. Det justerbara spridningsmönstret är nyttigt för eventuella ändringar av lokalerna i framtiden och för byggande av mellanväggar. Undertaket kunde placeras högre med luftfördelningskanalerna och klassrummen blev således mer luftigare. I stället för andra alternativ valde man produkten för att ROX-spridningskanalerna har en jämn yta som är lätt att rengöra.

Högklassiga produkter för det professionella köket och en täckande planeringstjänst

Skolans kök tillreder upp till 1 500 luncher dagligen och ventilationsbehovet är stort. Energibesparing och värmeåtervinning var viktiga kriterier i kökets planeringsskede. Till lokalerna valde man CleanMaster-lösningar som utnyttjar vakuum-UV rengöringsteknik.

Tack vare effektiv uppspjälkning av fett kan värmen från kökets frånluft återvinnas pålitligt och effektivt med hjälp av värmeåtervinning. Detta har stor betydelse för energibesparingen. Den effektiva rengöringstekniken säkerställer att kanalerna hålls rena som ökar brandsäkerheten väsentligt och minskar rengöringskostnaderna betydligt.

Våra StandardPlus-diskkåpor och tillufts- och frånluftsanordningarna CRO och CTO som är försedda med fettfilter sköter inomhusluften i köket. Ventilationstaket gjorde det möjligt att göra varmköket så högt och luftigt som möjligt. På det viset kunde man hantera ventilationen på ett litet område där det finns många anordningar.

För oss är det viktigt att erbjuda vår kunskap till våra kunder för att uppnå det bästa slutresultatet och detta förblev inte obemärkt under projektet. ”Climecons planeringstjänst gjorde dimensioneringar som grund för ventilationsplaneringen i köket och planer på layout för ventilationstak och kåpor”, minns byggnadens VVS-planerare Vikke Niskanen, Granlund Oy.

Individuellt genomförd luftrening fungerar

Det är fortfarande en överraskning för många att landets ledande ventilationslösningar finns i vårt sortiment. Installation av HPC-luftrenare i avloppsventilationsrören i byggnaden gjorde att byggnadens besvärliga luktproblem försvann.

Konstruktör

Vantaan kaupungin tilakeskus

VVS leverantör

Vantaan Teknoilma Oy

VVS designer

Vikke Niskanen, Granlund Oy