StandardPlus kåpa

Sortimentet av StandardPlus-kåpor är framtagna för att hantera ventilationen vid storkökens matlagningspunkter och över diskmaskiner.

Lämplighet

Normal/låg fettproduktion, Vattenånga

Rengöring

EasyCare maskintvättbara delar

Hållbara produkt

CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Rengöringsteknik

Mekanisk fettfiltrering

Beskrivning

I detta sortiment har man tagit hänsyn till önskemål från kökspersonalen samt tillgänglighet och god arbetsmiljö. Sortimentet kan även anpassas till utrymmen av olika storlekar.  Detta gör att det går snabbt och enkelt att göra anpassningar om förändringar behöver göras i köket.

Standardmodellerna är utrustade med till- och styrluft för att säkerställa en jämn och störningsfri tillförsel av tilluft till köket. Det finns även kåpor med endast frånluft.

Om förutsättningarna ändras och krav ökar kan StandardPlus-kåporna i efterhand kompletteras med CleanMaster®-teknik.

RTS EPD-verifierat lösningar

Koldioxidavtrycket för kåpor för professionella kök har beräknats som en del av kraven i Bygginformationsstiftelsens EPD miljöredovisning.

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsutrustning!

Det är stränga krav på hygien i storkök Detta innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra.

Kanalerna är lätta att rensa via tillufts- och frånluftskasetterna.

 

Alla ytor kan torkas av. Fettfilter, fettråg och tilluftskasetter kan diskas i diskmaskin.

Design och funktionalitet

Vid designen har man haft stort fokus på produkternas utseende. De modernt utformade kåporna är tillverkade av rostfritt stål.

Standardkåporna kan anslutas till varandra utan mellanväggar och man får då ett sammanhängande ångutrymme vilket gör att det hela blir elegant och enhetligt. Mellanväggarna kan även tas bort i efterhand exempelvis i samband med att man ändrar kökets utformning.

Kåporna utrustas som standard med lätt justerbar AirBoost styrluftsteknik, vilken effektivt leder fettångorna till fettfiltren och optimerar kåpans funktion även under de mest krävande förhållanden.

 

Snabbval

Snabbval för frånluft

Snabbval för tilluft

I snabbvalstabellen har man presenterat luftvolymer för h = 560 hög kåpa. Vid användning av andra höjder beräknas luftflöden med nedanstående koefficienter.

  • Kåpa h = 400, luftflöde x 0,95
  • Kåpa h = 300, luftflöde x 0,70

Du kan få fram exakta luftvolymer med hjälp av Hood.X dimensioneringsverktyg

Mätdata

Dimensioner

Diagrammet är inte avsett för injustering.

Tryckfalls- och ljuddata för frånluft

 

Tryckfalls- och ljuddata för till- och styrluft, tilluftenhetens höjd 300 mm

Tryckfalls- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i varianterna för köksö.

Tryckfalls- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 400 mm

Tryckfalls- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i varianterna för köksö.

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 560 mm

Tryckfalls- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i varianterna för köksö.

 

Produktmärkning

Justeringsvärden