Det största byggprojektet av en skola i Esbos historia, Opinmäki campus, blev klart till juni 2015 i Storåkern i Esbo. Till matsalens stora och rymliga köksutrymmen i Opinmäki campus valdes Climecons CleanMaster® -kåpor.

I Esbos största skola studerar dagligen tusen elever vilket ställer krav på kökets ventilation som skall fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. Tack vare CleanMaster® -teknologin samlas fettet inte i kanalerna och teknologin tar hand om att desinficera frånluftsflödet. Tekniken möjliggör även långa matlagningsperioder utan särskilda rengöringsavbrott samtidigt som den nödvändiga hygiennivån behålls i köket.

Med hjälp av CleanMaster® -teknologin kan även frånluftens värmebelastning som genereras vid köksutrymmen utnyttjas vid fastighetens värmeåtervinning vilket avsevärt sparar energi.

Till Opinmäki campus klassrum för hushållsundervisning valdes Climecons StandardPlus -kåpor som passar utmärkt till det rymliga klassrummet på grund av deras stiliga utseende samt låga konstruktionshöjd.