CleanMaster®kåpa

CleanMaster®-kåporna är utformade för att möta även de strängaste krav på hygien och arbetsmiljö i storkök.

Rengöringsteknik

Fyra steg: ozon, UV-A, UV-C, mekanisk filtrering

Beskrivning

CleanMaster®-tekniken utnyttjar den nya andra generationens UV Amalgam LongLife-teknik. Denna teknik innebär att fettkammare och kanaler förblir helt rena.  Denna tekniska lösning innehåller även testade och UV-säkerhetsklassificerade fettfilter samt en modern CCM-styrenhet.

Tekniken möjliggör långa matlagningsperioder utan att det behövs göras särskilda avbrott för rengöring i köket samtidigt som man ändå kan bibehålla den nödvändiga hygiennivån. Climecons kåpor har testats i en rad olika krävande förhållanden både på land samt inom den marina sektorn. Utvecklingsarbetet har lett till en mycket funktionell lösning.

Plug and Play -installation

De förnyade CleanMaster® kåporna är nu försedda med en integrerad styrenhet för övervakning. Något separat styrenhet behövs alltså inte längre och den integrerade styrenheten underlättar projektering och installation. Man behöver bara koppla in strömmen och kåpan är klar för användning!

Standardmodellerna är utrustade med till- och styrluft för att säkerställa en jämn och störningsfri tillförsel av tilluft till köket. Det finns även kåpor med endast frånluft.

RTS EPD-verifierat lösningar

Koldioxidavtrycket för kåpor för professionella kök har beräknats som en del av kraven i Bygginformationsstiftelsens EPD miljöredovisning.

 

Vad är CleanMaster®?

Kåpornas och ventilationstakens mekaniska fettfilter klarar att avskilja en stor del av det fett som uppstår under matlagningsprocessen. En återstående del av fettet passerar dock fortfarande genom filtren till frånluftskanalen. CleanMaster® rengöringsteknik förhindrar dock att den del av fettet som ändå passerat genom filtren nu inte når kanalsystemet.

Viktiga egenskaper

 • Generellt förbättrad hygiennivå
  > En sund och säker arbetsmiljö
 • Fettkammare och kanaler förblir rena
  > Lägre rengörings- och rensningsskostnader
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Möjliggör värmeåtervinning
  > Förbättrad energieffektivitet
 • Neutraliserar lukter
  > Mindre miljöpåverkan
 • Färre föroreningar och mindre
  fettbelastning i kanalerna
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Integrerad styrenhet
  > lätt att projektera och snabb installation
 

 

CleanMaster® eller StandardPlus?

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsutrustning!

Det är stränga krav på hygien i storkök Detta innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra.

Kanalerna är lätta att rensa via tillufts- och frånluftskasetterna.

Alla ytor kan torkas av. Fettfilter, fettråg och tilluftskasetter kan diskas i diskmaskin.

Design och funktionalitet

Vid designen har man haft stort fokus på produkternas utseende. De modernt utformade kåporna är tillverkade av rostfritt stål.

Standardkåporna kan anslutas till varandra utan mellanväggar och man får då ett sammanhängande ångutrymme vilket gör att det hela blir elegant och enhetligt. Mellanväggarna kan även tas bort i efterhand exempelvis i samband med att man ändrar kökets utformning.

Kåporna utrustas som standard med lätt justerbar AirBoost styrluftsteknik, vilken effektivt leder fettångorna till fettfiltren och optimerar kåpans funktion även under de mest krävande förhållanden.

Säkerhet

Säkerhet har haft en av de högsta prioriteringarna vid utformningen av Climecons kåpor.

CleanMaster®-kåporna har ett modernt SlideSafe-säkerhetssystem för fettfilterna. Tack vare SlideSafe är det alltid säkert och enkelt för kökspersonalen att använda och underhålla kåpan.

Filtren i CleanMaster®-kåporna är säkerhetstestade och UV-certifierade enligt normen DIN 18869-7:2006-06 – Utrustning för kommersiella kök, den effektiva intensiteten av UV-strålning.

Modern styrenhet övervakar att systemet fungerar korrekt samt med säkerhetsfunktion så att UV-systemet stängs av vid eventuellt funktionsfel och att ozonproduktionen därmed stoppas.

Snabbval

Snabbval för frånluft

 

Snabbval för till- och styrluft

I snabbvalstabellen har man presenterat luftvolymer för h = 560 hög kåpa. Vid användning av andra höjder beräknas luftflöden med nedanstående koefficienter.

 • Kåpa h = 400, luftflöde x 0,95
 • Kåpa h = 300, luftflöde x 0,70

Du kan få fram exakta luftvolymer med hjälp av Hood.X dimensioneringsverktyg

Mätdata

Dimensioner

Diagrammet är inte avsett för injustering.

Tryckfalls- och ljuddata för frånluft

 

Tryckfalls- och ljuddata för till- och styrluft, tilluftenhetens höjd 300 mm

Tryckfalls- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i varianterna för köksö.

Tryckfalls- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 400 mm

Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

Tryckfalls- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 560 mm

Tryckfalls- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

Produktmärkning

Man beställer CleanMaster® kåpor med två olika produktkoder. Den första produktkoden beskriver de kåpor som valts med köksutrustningen som underlag.

Efter att kåporna har specificerats med första koden är det dags för den andra koden som innebär val av rätt CCM-styrenhet. CCM-styrenheten styr kåporna i köket och väljs beroende av antalet kåpor. Om t.ex. tre CleanMaster® kåpor valts för köket så betyder det att styrenheten CCM 3 är bästa valet för att styra kåporna.

Justeringsvärden