CleanMaster® -ventilationstak

CleanMaster® -ventilationstak är konstruerat för att möta kraven på användbarhet, hygien och särskilt på utseendet även i mer krävande storkök.

Nedladdningsbart material

Beskrivning

Ventilationstaket består av ett heltäckande urval av olika ventilationskomponenter som tillufts-, styrlufts- och frånluftsenheter samt luftavskiljare som hindrar orenheter från att spridas utanför tillagningsstationerna. Ventilationstaket kan även förses med effektiva ljuddämpande element som förbättrar arbetstrivseln.

Med hjälp av olika komponenter kan ett ventilationssystem för hela köket byggas med hänsyn till dess specifika behov.

Vad är CleanMaster®?

Kåpornas och ventilationstakens mekaniska fettfilter förmår avskilja en stor del av det fett som uppstår under matlagningsprocessen. En del av fettet passerar fortfarande genom filtren till frånluftskanalen. CleanMaster® rengöringsteknik förhindrar att fett som passerar genom filtren når kanalsystemet.

Betydande fördelar

 • Allmän förbättring av hygiennivå
  > En sund och säker arbetsmiljö
 • Fettkammare och kanaler förblir rena
  > Lägre rengörings- och sotningskostnader
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Möjliggör värmeåtervinning
  > Förbättrad energieffektivitet
 • Neutraliserar lukter
  > Mindre miljöpåverkan
 • Färre föroreningar och mindre
  fettbelastning i kanalerna
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Integrerad styrenhet
  > lätt att designa och snabb installation
 

 

CleanMaster® eller StandardPlus?

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsaggregat!

Man har ställt stränga krav på hygien i storkök, vilket även innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra.

Kanalerna är lätta att sota via tillufts- och frånluftsenheterna.

Alla ytor kan torkas av. Fettfilter, fettråg och tilluftsmoduler kan diskas i diskmaskin.

Utseende och funktionalitet

Vid utformningen av Climecons ventilationstak har särskild hänsyn tagits till utseendet. Modern design i kombination med en låg konstruktion ger köket arkitektuellt viktig rymlighet.

Ventilationstakets samtliga komponenter är tillverkade i rostfritt stål. I produktutbudet finns även tillufts- och frånluftsenheter för allmänna utrymmen, och de kan målas i valfri färg.

Planeringstjänst

Climecons planeringstjänst kan ombesörja att kökets ventilationsutrustning är korrekt uppmätt och planerad med hänsyn till de specifika behoven i varje kök.

Ett fungerande ventilationstak består av

  • Effektiva och korrekt placerade frånluftsenheter
  • Korrekt placerade tilluftsenheter, som säkerställer att tilluften fördelas jämnt i köket utan att orsaka drag
  • Korrekt placering av styrluft och luftridå
  • Jämn belysning som förbättrar arbetstrivseln
  • Dämpningsplattor som förbättrar akustiken och arbetstrivseln i köket

 

CRE -frånluftsenhet

CRE -frånluftsenhet är designad för att föra bort fettångor från köksutrustningen.

 • VTT-testad fettsepareringsgrad (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, i Helsingfors)
 • UV-säkerhetsklassificerad i enlighet med DIN 18869-7:2006-06
 • Avskiljare som är lätta att ta loss och tvätta i diskmaskin

Snabbmeny, väggmontering

Snabbmeny, montering mitt på golvet

CRO -frånluftsenhet

CRO -frånluftsenheterna är designade för allmänt utsug i köket.

 • Försedd med löstagbar och maskindiskbar nivåavskiljare
 • Kan monteras i undertaksmoduler
 • Tillverkad i rostfritt stål men finns även i vitmålad RAL 9016

Snabbmeny CRO

CTI -tilluftsenhet

CTI-tilluftsenhet garanterar en jämn och dragfri luftfördelning i köket, med låg hastighet.

 • Spridningsmönster kan riktas
 • Avtagbara och maskintvättbara tilluftsmoduler

Spridningsmönster

I CTI:n kan spridningsmönstret enkelt riktas med hjälp av munstryckena på insidan av frontplattan.

 

Snabbmeny CTI W300

Snabbmeny CTI W500

Snabbmeny CTI W800

Snabbmeny CTI W1000

COI -styrluftsenhet

COI -styrluftsenhet leder effektivt fettångorna till fettavskiljarna.

 

 • Effektiviserar frånluftsenhetens funktion

Snabbmeny COI

CIL -luftridå

CIL -luftridån hindrar fettångorna från att spridas utanför köksområdet.

 • Används i köksområdets ytterkanter
 • Passar särskilt bra i öppna kök

Snabbmeny CIL

CTO -tilluftsenhet

CTO -tilluftsenheterna är designade som allmänna tilluftsenheter i köksutrymmen.

 • Kan monteras i undertaksmoduler
 • Tillverkningsmaterial; rostfritt stål men finns även i vitmålad RAL 9016

 

Snabbmeny CTO

CKV -armaturenhet

CKV -armaturen garanterar tillräcklig och jämn belysning på arbetsplatsen.

 • Finns med T5-lysrörsbelysning eller LED-belysning
 • Ångtät konstruktion

CVS -takpanel

Den snygga CVS -takpanelen tillverkas i rostfritt stål.

 • Takpanelerna monteras på omgivande konstruktioner med medföljande L- och T-listor.

CVL -dämpningspanel

CVL -dämpningspanelen dämpar buller och förbättrar arbetstrivseln.

 • Ljuddämpningsmaterialet inuti panelerna består av specialtillverkade akustikplattor som uppfyller hygienkravet
 • Ljuddämpningspanelen har ljudabsorptionsklass D.