MistMaster® kåpa

MistMaster kåpa är konstruerad för en säker användning inomhus vid öppna eldslågor och kolgrillar. Ultrafin kallvattendimma från MistMaster huven dämpar flammor och gnistor, separerar sotpartiklar och sänker avsevärt temperaturen på luften som sugs ut till imkanalen.

Rengöringsteknik

Kallvattendimma

Hållbara produkt

CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Rengöring

EasyCare maskintvättbara delar

Beskrivning

Den nya MistMaster kåpan har en funktion med kallvattendimma för ett säkert proffessionellt kök

MistMaster kåpan är idealisk för kök med kolgrill, öppen eld, gasgrill och andra applikationer som innebär en potentiell brandrisk i det anslutande kanalsystemet. Dessa populära applikationer är krävande ur ventilationshänseende. Öppen eld och kolgrillar avger en signifikant mängd värme, gnistor och sotpartiklar som behöver hanteras ordentligt. – MistMaster är helt klart det rätta valet för denna användning.

Flera olika enheter kan bli skarvlöst integrerade

MistMaster kåpan kan skarvlöst kombineras med andra kåpor i vårt sortiment såsom CleanMaster-, StandardPlus- och Standardkåpor.

Snyggt och hållbart val

 • Fin och jämnt fördelad vattendimma
 • Låg vattenförbrukning
 • Vattentrycks justering är standard
 • Kompatibel mot olika styr- och reglersystem
 • CFD simulerat luftflöde
 • Låg ljudnivå

RTS EPD-verifierat lösningar

Koldioxidavtrycket för kåpor för professionella kök har beräknats som en del av kraven i Bygginformationsstiftelsens EPD miljöredovisning.

Funktioner

MistMaster kåpan inkluderar vattentrycks styrning, en 24 V magnetventil och en separat styrenhet. Det är ett luftrenings system som är anpassat för kök och som kan anpassas genom att kombinera med våra andra utrustningar med olika reningsteknik.

Unika fördelar

 • Säker röranslutnings fixtur, med 24 V el-anslutning
 • Separat styrenhet
 • Modbus kompatibel
 • OptiLumo – ljusarmaturer som uppfyller de krav som ställs för professionella kök
 • Kompatibel med Climecon’s ControlMaster övervakningssystem
 • Hög kapslingsklass, IP65
 • Enkelt att utföra service och underhåll

 

Quick guide

Quick guide för frånluft

Quick guide för tilluft och styrluft

Höjden av kåpan som redovisas i denna quick guide är h=560.  När man använder andra höjder skall luftflödet anpassas enligt följande:

 • Kåpa h=400, luftflöde x 0,95
 • Kåpa h=300, luftflöde x 0,70

För att få exakta luftflöden så använd dimensioneringsverkyget Hood.X -selection tool.

 

Dimensioner

Dimensionerings diagram

Diagrammen är ej avsedda för injustering.

Tryckfall och ljuddata för frånluft

Säkerhet

Säkerhet har varit en av de viktigaste prioriteringarna vid framtagandet av  Climecons kåpor.

Vattendimman har en utmärkt förmåga att binda och dämpa gnistor. Den fina vattendimman formar nästan en ogenomtränglig barriär för små partiklar i kåpans volymdel.

Injustering

MistMaster

k-faktor

1500 44,8
2000 59,8
2500 74,7
3000 89,7