Otnäs databy och gymnasium finns i Esbo. I jättegymnasiet studerar över 800 elever och arbetar hundratals tjänstemän.

Climecon fick äran att leverera CleanMaster- och StandardPlus-kåpor till kökslokalerna i Otnäs jättegymnasium. Med hjälp av Climecons kåpor säkerställer man att ventilationen fungerar precis som den ska överallt.

Climecons planeringstjänst, alltid beredd att hjälpa

I den enorma matlagningen måste även ventilationen fungera klanderfritt. Climecons planeringstjänst hjälpte till från början så att man valde rätt kåplösningar till kökslokalerna.

Byggnadens VVS-planerare Samuli Marttinen från Sweco konstaterar att Climecons planeringstjänst var till hjälp i planeringen. Man behövde i synnerhet hjälp med utmanande balkar som gjorde placeringen av kåporna utmanande.

”Climecons planeringstjänst fungerar alltid bra och ger svar bara man frågar.”

– VVS-planerare Samuli Marttinen, Sweco

Marttinen skröt även om Climecons utmärkta webbaserade dimensioneringsprogram som enligt honom är angenämt att använda.

LVI-suunnittelija

Samuli Marttinen, Sweco