Grön teknik i professionella storkök

Det finns en mängd viktiga och ansvarsfulla saker att tänka på när man som ventilationskonsult designar köksventilation. Inte minst skall man tänka på att minimera miljö- och klimatpåverkan vilket medför att man gynnar lösningar som använder grön teknik.

Innovationer som bygger på grön teknik betyder att varken tekniklösningarna eller deras prestanda bidrar till global uppvärmning, nedbrytning av ozonskiktet eller föroreningar i atmosfären.

100% grön teknik

FG Master brandsläckningssystem, som är en standard lösning för Climecons kökskåpor är känt för att vara det enda släckningssystemet som till 100 % bygger på grön teknik. Systemet innehåller endast naturliga föreningar som är ofarliga för atmosfären och ozonskiktet. Släckmedlet är kaliumkarbonat packat i en stålpatron, som binder de hydroxyler som bildas vid en brand. Detta släcker branden och ger ett långvarigt skydd mot återantändning. Dessutom genereras endast naturliga föreningar från släckningsprocessen.

”Hållbarhetsfrågor är grundläggande för Climecon och det styr vår produktutveckling. När vi gav oss i kast med att hitta alternativ till de traditionella släckningssystem som används i våra kåpor så var användningen av grön teknik ett av nyckelkriterierna”, säger Ville Wallendahr, affärsutvecklingschef storköksventilation hos Climecon. Detta är viktigt då allt fler fastighetsägare kräver hållbarhet.

LÄS MER OM FG MASTEr

Nyheter

Climecon summer holidays 2022

Our factories are closed durig weeks 28-30. The warehouse is open all summer long and our stars of customer service…

Läs mer

3 Power-user features in Vent.X

We strive to ensure that HVAC designers find suitable and reliable ventilation solutions for their projects with our tools. Below we introducethree functions that anyone can use to take air terminal device design to a new level on Vent.X.

Läs mer

Grön teknik i professionella storkök

Det finns en mängd viktiga och ansvarsfulla saker att tänka på när man som ventilationskonsult designar köksventilation. Inte minst skall man tänka på att minimera miljö- och klimatpåverkan vilket medför att man gynnar lösningar som använder grön teknik.

Läs mer