Grön teknik i professionella storkök

Det finns en mängd viktiga och ansvarsfulla saker att tänka på när man som ventilationskonsult designar köksventilation. Inte minst skall man tänka på att minimera miljö- och klimatpåverkan vilket medför att man gynnar lösningar som använder grön teknik.

Innovationer som bygger på grön teknik betyder att varken tekniklösningarna eller deras prestanda bidrar till global uppvärmning, nedbrytning av ozonskiktet eller föroreningar i atmosfären.

100% grön teknik

FG Master brandsläckningssystem, som är en standard lösning för Climecons kökskåpor är känt för att vara det enda släckningssystemet som till 100 % bygger på grön teknik. Systemet innehåller endast naturliga föreningar som är ofarliga för atmosfären och ozonskiktet. Släckmedlet är kaliumkarbonat packat i en stålpatron, som binder de hydroxyler som bildas vid en brand. Detta släcker branden och ger ett långvarigt skydd mot återantändning. Dessutom genereras endast naturliga föreningar från släckningsprocessen.

”Hållbarhetsfrågor är grundläggande för Climecon och det styr vår produktutveckling. När vi gav oss i kast med att hitta alternativ till de traditionella släckningssystem som används i våra kåpor så var användningen av grön teknik ett av nyckelkriterierna”, säger Ville Wallendahr, affärsutvecklingschef storköksventilation hos Climecon. Detta är viktigt då allt fler fastighetsägare kräver hållbarhet.

LÄS MER OM FG MASTEr

Nyheter

Säker och bra arbetsmiljö i professionella kök kräver optimal belysning

Belysningens roll i ett professionellt kök är betydelsefull för säkerheten och som en komfortfaktor för de anställda. Kravet för belysningen styrs av den internationella inomhusbelysningsstandarden EN 12464, som reglerar tröskelvärdena för belysning i termer av bländning, färgåtergivning och ljusets tillräcklighet. Standarden har också legat till grund för produktutvecklingen av OptiLumo – Climecons ljus armatur för kökskåpor i professionella kök.

Läs mer

Svarta kåpor kompletterar inredningen i restauranger

Svarta kåpor har varit ett önskemål bland krögarna sedan länge och nu har deras önskemål infriats. Alla kåpor och ventilationstak i Climecons sortiment finns nu att få i svart design. Climecons kåpor i utförande med svart design presenterades som nyhet på FinnBuild-mässan i oktober.

Läs mer

Factors of extract air cleaning in professional kitchens

Achieving a high level of extract air cleanliness plays a major role in reducing cleaning and maintenance costs and increase fire safety of the premises. Additionally, clean extract air can be utilized with heat recovery ventilation systems.

Läs mer