FG Master

FG Master är ett aerosolbaserat brandsläckningssystem system speciellt för släckning av klass F fettbränder. Det pålitliga systemet är trådlöst och bygger helt på grön teknik. Det är en standardfunktion man kan välja till i Climecons Cleanmaster- och MistMaster kåpor samt ventilationstak.

Beskrivning

FG Master är ett aerosol-baserat brandsläckningssystem, testat och lämpligt för Klass F fettbränder. Släckpatronerna innehåller en integrerad utlösningsmekanism som inte kräver el för att fungera. Finns även möjlighet att ansluta utrustningen till fastighetens centrala brandövervakningssystem
Släckpatronerna är placerade i huvens insida i närheten av frånluftsanslutningen så att de vid utlösning även verkar i kanalsystemet.

100% grön teknik

Släckpatronerna bygger helt på grön teknik. Det betyder att de inte bidrar till den globala uppvärmningen, utarmning av ozonskiktet eller föroreningar i atmosfären.
Släckmedlet korroderar inte ytor och tränger inte undan syre. Både ämnena i patronerna och föreningarna som härrör från släckningsprocessen är ofarliga för människor, köksutrustning och livsmedel i närheten av kåporna.

Dimensioning

Vår professionella planeringstjänst hjälper till och dimensionerar släckutrustningen till kåporna för att garantera en hög brandsäkerhetsnivå för ventilationsutrustning, lokaler och personal.

Planeringstjänst för ventilation i professionella kök

PANEL FÖR BRANDSLÄCKNINGSUTLÖSNING

Vårt sortiment omfattar även separat panel med knappar för utlösning av brandsläckningssystemet när det finns behov av detta eller när systemet behöver anslutas och integreras till fastighetens centrala brandövervakningssystem.

Panelerna kan betjäna en eller flera kåpor och det finns många möjligheter till extra funktioner och anpassningar vid en integration.