TUISKU-AF

TUISKU-AF Intagsgaller med värmekabel är konstruerat för att användas på ställen där is och frost byggs på gallerytan beroende på väderförhållanden. Avfrostning förhidrar igensättning och ökat tryckfall i systemet.

Material

Förzinkad stålplåt + lack, Marin aluminium + lack, Rostfritt stål + lack, Rostfritt syrafast stål + lack, Corten-stål, Mässing, Koppar

Värme

Ja

Lamellriktning

Horisontella lameller, Vertikala lameller

Installationsmetod

Utanpåliggande eller infällt montage

Beskrivning

TUISKU-AF Intagsgaller förhindrar frost och is att byggas på gallerytan.

De mest vanliga användningsområden för denna tekniska lösning är vid kustnära områden, skidanläggningar, samt övriga ställen där is påbyggnad är vanligt.

Frostskydd för alla modeller av TUISKU intagsgaller

När is och frost smälter bort, ökar inte tryckfallet i systemet samt att gallerenheterna inte ger någon extra påfrestning för byggnadskonstruktionen genom påbyggnad av is.

TUISKU-AF Intagsgaller finns för galler utförda i en del eller för större galler i flerdelat utförande. Utförande med vertikala eller horisontella lameller, samt för utanpåliggande eller inbyggt montage.

En självreglerande värmekabel är inbyggd i TUISKU-AF Intagsgaller modellerna. Deras utformning och prestanda har provats och uppfyller kraven enligt SGS Fimko EN60335 standarden.
Effektåtgången för enheterna är 1,485 kW / m².

Produktmärkning

 

TUISKU VU 1000×1000 ZnFe MA RR-40 KLV 800×800 AK 6 O AF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

1 = Produkt

2 = PS = Vertikala lameller, med sido galler, infällt montage

P = Vertikala lameller, inget sido galler, infällt montage

V = Horisontella lameller, inget sido galler, infällt montage

VS = Horisontella lameller, med sidogaller, infällt montage

PU = Vertikala lameller, infällt montage

VU = Horisontella lameller, infällt montage

3 = Storlek (L x H) mm

4 =Material

ZnFe galvanizerad stålplåt

AlMg marin aluminium

RFe rostfritt stål

HFe rostfritt syrafast stål

Cu koppar

CuZn mesh

CO Corten-stål

5 = Lack

6 = Kulör, RR ellerr RAL kulör

7 = Bakre anslutning, Obs! endast modeller för infällt montage

8 = Bakre anslutning storlek (A x B) mm, Konstruktören anger

9 = Montage ram

10 = Antal moduler i montaget. En modul storlek på 2000x2000mm min.

11= Intagsgaller med  dörr

12= AntiFrost värme kabel, Förhindrar frost and is att byggas på gallerytan

Måttinformation

Info om mått, tekniska data och dimensionering

Se information om mått, tekniska och dimensionering på dimensioneringsverktyget för Intagsgaller – TUISKU.X

Tuisku.X

Den minsta möjliga storleken på ett TUISKU intagsgaller som går att beställa är 800×500 mm.

Saker att tänka på vid planering

Att ta hänsyn till vid dimensionering

 •  230 V. 1,485 kW / m². 16A (Type C)
 • Vi rekommenderar att använda värme under de tider då förutsättningar för is och frost kan uppstå.
 • Om det bildas is på produkternas yta under hård frost bör ventilationen stängas av i cirka en timme så att avfrostningsvärmen värmer vingarnas yta och smälter isen.
 • Max rekommenderad lufthastighet för intagsluften är 0,7 m/s
 • Intagsgaller med utanpåliggande montage är försedda med en röranslutning passande för dim -50 plaströrs dräneringsavlopp.
 • Intagsgaller för infällt montage är försedda med en 1 ¼ tums mässingskoppling med slangklämma för att kunna ansluta till dräneringsavlopp.
 • Om is byggs på ytan vid svår kyla och väderlek bör ventilationen stängas av ca 1 timme så att avfrostningsvärmen kan värma upp gallerytan och smälta bort isen.

Värme kablar / modul

Mått på den utanpåliggande TUISKU-AF (L x H)

Kraft (W)

Mått på den infällda TUISKU-AF (L x H)

Kraft (W)

Mått för erf. utrymme vid anslutning av kablar på gallrets ovansida.

 

Mått för erf. utrymme vid anslutning av kablar på gallrets sida

Material

 • Galvaniserat Stål (ZnFe)
 • Lackat (Ma)
 • Rostfritt (RFe)
 • Rostfritt syrafast (HFe)
 • Koppar (Cu)
 • Marin aluminium (AlMg)
 • Mässing (CuZn)
 • Corten (CO)