CLIK tilluftsdon

CLIK är marknadens bäst fungerande och snyggaste tilluftsdon!

Luftmängd

5-25 dm³/s, 18-90 m³/h

Kanaldimensioner

Ø 100-125 mm

Rökdämpare

För vägginstallation

Färgalternativ

RAL 9016 vit (matte), RAL 9005 svart (matte)

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

CLIK är marknadens bästa tilluftsdon för utrymmen som har små 10-25 l/sek luftströmmar. CLIK finns tillgängligt i två olika kanalstorlekar och samma produkt kan installeras antingen på ytan eller nedsänkt.

Dess användningsområden är:

  • Bostäder
  • Hotell- och kontorsrum
  • Äldreboenden, sjukhus, daghem och skolor

CLIK är idealiskt för utrymmen med mekanisk ventilation och höga krav på känslan av drag och ljudnivåer.

Spela upp video

Snabbval

Två installationsmetoder

CLIK tilluftsdon kan installeras på två olika sätt.

Lätt och smart injustering

CLIK är mycket lätt att installera och förinställs enligt skyddsfilmen som följer med förpackningen. Filmen skyddar även produktens främre yta under transport och före idrifttagande.

Skyddsfilmen innehåller all information som behövs för förinställning, från k-faktorer till justeringsgrafer.

Lätt att CLIKa upp

Tack vare den unika öppningsmekanismen är CLIK:s framlucka enkel att klicka upp och stänga samt i samband med underhåll och justeringar.

Orsakar inte en känsla av drag

Tack vare CLIK:s unika design sprider sig tilluft som kommer in i rummet över ett stort område och blandar sig snabbt med rumsluften.

Med hjälp av CLIK får man en jämn och dragfri luftfördelning i hela rummet.

  Kastlängd

Måttinformation för CLIK

Huvudmått

CLIK Dimensioner

Diagrammet är inte avsett för justering.

CLIK 100

CLIK 125

Höjning av ljudnivån

Ljudnivån stiger om skyddsavståndet är under 3x Ød:

  • efter kurvan  +4 dB (A)
  • efter t-stycke  +8 dB (A)

Luftljudsisolering

Enhetsisoleringstal för luftkanaler mellan rum Dn,e,wdB

Läs mer om VAL dämpningslåda
Läs mer om VAM dämpningslåda