CHS filtreringsmedel

Det kemiska filtreringsmedlet CHS är den bästa möjliga lösningen när man vill avlägsna vätesulfid ur luften. CHS är också utmärkt för filtrering av svaveldioxid och klor .

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

Medlets dokumenterade resultat erbjuder både de tekniskt och ekonomiskt bästa lösningarna för olika typer av problem.

 Med hjälp av livstidsanalys kan man fastställa rätt tidpunkt för byte av filtreringsmedel och planera underhållen optimalt.

Egenskaper

  • Enkelt att använda
  • Brandsäkert
  • Giftfritt
  • Livslängden kan analyseras tillförlitligt

Strukturella egenskaper

CHS filtreringsmedel har följande fysikaliska egenskaper:

  • Ingredienser:Aluminiumoxid och aktivt kol
  • Kornets nominella diameter: 3,8 mm
  • Förpackningstäthet: 800 kg/m3
  • Fukthalt: högst 20 %