Why adjustable throw pattern is a key feature in air terminal devices?

Widely adjusted and directable throw pattern plays an integral role in creating high-quality indoor air atmosphere and well-functioning ventilation. The ability to accurately design the throw-pattern leads to minimizing draft at the occupied zone. Additionally, readjusting the air flows prolongs the life-cycle of the air terminal devices by making them adapt to layout changes.

Energy savings with adaptable devices

By using devices with an adjustable throw pattern, the efficiency of air distribution can be optimized. Matching the throw pattern of a diffuser with the location leads to flushing a wider area with the same quantity of supply air compared to when using diffusers with one default diffusion pattern. Often less heated supply air is needed, which plays a significant role in managing the energy consumption of the ventilation system.

Draft-free ventilation with throw-pattern direction

In case of multiple air terminal devices in the same room or when large quantities of supply air are required, a solution is in directable throw-patterns. This is especially evident at sites where the pre-existing structures might limit the positioning of the air terminal devices. Especially in such locations diffusers with an adjustable throw-pattern in a long-term assets.

Adjustable throw-pattern adapts to layout changes

The modern office and educational locations, as well as business premises, are often wide, open areas with relatively light structures for space division. In addition to a need for quiet and draft-free ventilation, synonymic for such locations is that the layout changes are frequent and ventilation solutions need to adapt along with them.

Most of our air terminal devices are developed to contain possibilities for directing and redirecting the throw-pattern as needed. Our selection of such solutions covers diffusers for wall and ceiling installation, nozzle ducts, and displacement diffusers.

Take a look

Accurate throw-pattern design with Vent.X

We have developed our selection tool Vent.X to answer to needs for a highly accurate throw-pattern design. The alternatives for various diffusion patterns are easily selected and the software gives feedback of the suitability of the design in the Analysis section. To depict the actual site, structural beams can be added in the software, and adjusting the dimensions of the room is easy.

Try out Vent.X

Nyheter

Three ways UV lamp choice affect maintenance costs in professional kitchens

The use of UV light in professional kitchen air purification is common, but in terms of efficient grease purification and life cycle costs, selecting the right technology makes all the difference. We list three factors of UV applications that help in controlling maintenance costs and make the work of the kitchen staff easier.

Läs mer

Säker och bra arbetsmiljö i professionella kök kräver optimal belysning

Belysningens roll i ett professionellt kök är betydelsefull för säkerheten och som en komfortfaktor för de anställda. Kravet för belysningen styrs av den internationella inomhusbelysningsstandarden EN 12464, som reglerar tröskelvärdena för belysning i termer av bländning, färgåtergivning och ljusets tillräcklighet. Standarden har också legat till grund för produktutvecklingen av OptiLumo – Climecons ljus armatur för kökskåpor i professionella kök.

Läs mer

Svarta kåpor kompletterar inredningen i restauranger

Svarta kåpor har varit ett önskemål bland krögarna sedan länge och nu har deras önskemål infriats. Alla kåpor och ventilationstak i Climecons sortiment finns nu att få i svart design. Climecons kåpor i utförande med svart design presenterades som nyhet på FinnBuild-mässan i oktober.

Läs mer