Vent.X Analysis: higher quality, faster, automated ventilation design

What if ventilation design mathematics were automated? What if the calculations included changes in the devices or surroundings? Look no further, Vent.X has it all!

Automated calculations save time in ventilation design

A new Analysis feature automates the calculation of ventilation functions and is now available on Vent.X. This offers great time savings for ventilation designers.

Vent.X uses a simple scale from A+ to D, A+ being the best, to grade the performance values of the devices. These grades are evolved into a total grade of an individual air external unit providing an intuitive way to assess the suitability of the device.

Changes are incorporated

Changes in the space, the quantity of air terminal units, and adjustment rate are all taken into consideration in the gradual analysis and in the final grade. By changing the selected values in throw-pattern or sound environment simulation phases, one can affect the total grade and find the most suitable device with a trustworthy trial and error approach.

Since changes are incorporated in the analysis, also longitudinal research into suitability of the device can be conducted. At best, changes in the lifetime of the air terminal units can be prepared for by finding a device with optimal performance at a suitable adjustment range.

Try Vent.X Analytics now

Nyheter

Three ways UV lamp choice affect maintenance costs in professional kitchens

The use of UV light in professional kitchen air purification is common, but in terms of efficient grease purification and life cycle costs, selecting the right technology makes all the difference. We list three factors of UV applications that help in controlling maintenance costs and make the work of the kitchen staff easier.

Läs mer

Säker och bra arbetsmiljö i professionella kök kräver optimal belysning

Belysningens roll i ett professionellt kök är betydelsefull för säkerheten och som en komfortfaktor för de anställda. Kravet för belysningen styrs av den internationella inomhusbelysningsstandarden EN 12464, som reglerar tröskelvärdena för belysning i termer av bländning, färgåtergivning och ljusets tillräcklighet. Standarden har också legat till grund för produktutvecklingen av OptiLumo – Climecons ljus armatur för kökskåpor i professionella kök.

Läs mer

Svarta kåpor kompletterar inredningen i restauranger

Svarta kåpor har varit ett önskemål bland krögarna sedan länge och nu har deras önskemål infriats. Alla kåpor och ventilationstak i Climecons sortiment finns nu att få i svart design. Climecons kåpor i utförande med svart design presenterades som nyhet på FinnBuild-mässan i oktober.

Läs mer