TUISKU-VU intagsgaller

TUISKU intagsgaller har utformats för att förhindra snö och vatten från att komma in i luftintagsöppningar.

Dimensionera gallret efter luftflöde

Beskrivning

TUISKU-VU är ett intagsgaller bestående av horisontella lameller för inbyggnad i vägg.

TUISKU intagens material (tillverkningsmaterial):

  • Galvaniserat (ZnFe)
  • Målat (Ma)
  • Rostfritt (RFe)
  • Syrafast (HFe)
  • Kopparplåt (Cu)
  • Marin aluminium (AlMg)
  • Mässing (CuZn)
  • Corten (CO)

Ytbehandlingen på Climecons TUISKU-intag uppfyller korrosivitetsklass C4.

Det går även att beställa intagsgallren i individuellt anpassade specialstorlekar. I dessa fall är det viktigt att kontrollera dimensioneringen med Climecons tekniska rådgivning. Den minsta möjliga storleken på ett TUISKU intagsgaller som går att beställa är 300×400.

 

Andra saker att notera:

Gallrets storlek skall vara minst 100 mm större än öppningen i byggnadskonstruktionen runt om.

Den rekommenderade fronthastigheten över totala gallerytan är 0,7 m/s.

Att beakta vid placeringen av gallret:

  • Vindens påverkan ska vara så liten som möjlig.
  • Gallret ska inte heller placeras nära komplexa konstruktioner eller ytor där snö kan samlas.

Produktmärkning

TUISKU VU 1000×1000 ZnFe MA RR40 KLV 800×800 AK 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

1 = Produkt
2 = VU = Horisontella gallerlameller, infällt montage

VS = Horisontella gallerlameller, sidogaller, utanpåliggande montage
P = Vertikala gallerlameller, inga sidogaller, utanpåliggande montage
V = Horisontella gallerlameller, inga sidogaller, utanpåliggande montage
PS = Horisontella gallerlameller, sidogaller, utanpåliggande montage
PU = Vertikala gallerlameller, infällt montage
3 = Storlek (B x H) mm
4 =Material
ZnFe förzinkad stålplåt
RFe rostfri stålplåt
HFe rostfri syrafast stålplåt
Cu kopparplåt
AlMg Marin aluminium
CuZn Mässing
CO Corten
5= Lackerat utförande
6 = Kulör, enligt kulörkartan RR eller RAL
7 = Bakre anslutning. Obs! Endast i modellerna för infälld montering
8 = Den bakre anslutningens storlek (A x B) mm, planeraren avgör
9 = Monterings ram
10 = Mängd av moduler i monterings ram

Mycket hög vattenavskiljningsförmåga

Enligt Eurofins (VTT:s) tester är TUISKU-gallrens vattenavskiljningsförmåga mycket hög vid fronthastigheter upp till 2 m/s. Gallret släpper alltså inte igenom in en enda vattendroppe eller snöflinga till kanalsystemet och uppfyller standarden EN 13030:2001.

 

Luftflöde

Regnvattenflöden

Funktion

qv v qr qd qro qdo E Klass
m3/s  m/s  l/h  l/h  (l/h)/m2 (l/h)/m2 %
0.00 0.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00  A
0.64 1.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00  A
1.28 2.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00  A

 

qv Luftflöde, dm³/s
v Fronthastighet
qr Regnvattenmängd mot intagsgallret, l/h
qro Regnvattenmängd mot intagsgallret, l/h
qdRegnvattenmängd som släppts igenom intagsgallret, (l/h)/m2
qdo Regnvattenmängd som släppts igenom intagsgallret, (l/h)/m2
Avskiljningsgrad för regnvatten, %

Måttinformation

Info om mått, tekniska data och dimensionering

Se information om mått, tekniska och dimensionering på dimensioneringsverktyget för Intagsgaller – TUISKU.X

Tuisku.X

Den minsta möjliga storleken på ett TUISKU intagsgaller som går att beställa är 300×400 mm.

Dimensionering

TUISKU-VU-1000

 

TUISKU-VU-1200

 

TUISKU-VU-1400

 

TUISKU-VU-1600

 

TUISKU-VU-1800

 

TUISKU-VU-2000

 

TUISKU-VU-2200