CleanMaster® RetroFit

CleanMaster® RetroFit har ett UV-rengöringssystem i befintliga kåpor som erbjuder CleanMaster®-teknikens fördelar och möjlighet till energibesparing i befintliga storkök.

Lämplighet

Rengöringsteknik

Fyra steg: ozon, UV-A, UV-C, mekanisk filtrering

Rengöring

EasyCare maskintvättbara delar

Installationsmetod

Beskrivning

CleanMaster® RetroFit har ett UV-rengöringssystem för befintliga kåpor som erbjuder CleanMaster®-teknikens fördelar och möjlighet till energibesparing i befintliga storkök.

Det är enkelt att installera CleanMaster® RetroFit så det krävs ingen större köksrenovering. De ändringar som behöver göras vid installation av systemet görs i huvudsak på insidan av kåpan och man behöver inte röra kökets ventilationskanaler. Detta minskar behov av större avbrott i kökets verksamhet.

Vad är CleanMaster®?

Kåpornas och ventilationstakens mekaniska fettfilter klarar att avskilja en stor del av det fett som uppstår under matlagningsprocessen. En återstående del av fettet passerar dock fortfarande genom filtren till frånluftskanalen. CleanMaster® rengöringsteknik förhindrar dock att den del av fettet som ändå passerat genom filtren nu inte når kanalsystemet.

Viktiga egenskaper

 • Generellt förbättrad hygiennivå
  > En sund och säker arbetsmiljö
 • Fettkammare och kanaler förblir rena
  > Lägre rengörings- och rensningsskostnader
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Möjliggör värmeåtervinning
  > Förbättrad energieffektivitet
 • Neutraliserar lukter
  > Mindre miljöpåverkan
 • Färre föroreningar och mindre
  fettbelastning i kanalerna
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Integrerad styrenhet
  > lätt att projektera och snabb installation
 

 

CleanMaster® eller StandardPlus?

Komponenter

CleanMaster® RetroFit installationspaket innehåller alla nödvändiga komponenter:

Referensobjekt Scandic Jyväskylä

På Scandic i Jyväskylä har UV-rengöringssystemet CleanMaster® RetroFit använts sedan januari 2010. Tack vare CleanMaster® RetroFit har fettkammare och kanaler inte behövt rengöras på fem år. Det har endast utförts årliga kontroller. Samtidigt installerades ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem i kökets frånluftsventilation.

 

Installation av RetroFit i kökets kåpa samt vätskekopplat värmeåtervinningssystem i ventilationsaggregatet.

Produktmärkning

CleanMaster® RetroFit beställs med hjälp av två beställningskoder. Först väljs lämpliga fettfilter till köket baserat på  de befintliga kåporna.

Därefter väljs rätt typ av styrenhet baserat på antalet befintliga kåpor för styrningen av de nya CleanMaster® RetroFit-kåporna. Om exempelvis tre st CleanMaster®-kåpor används i köket är styrenheten CCM-3 det rätta valet med tanke på antalet kåpor.

Justering