OP Vallgård öppnade sina dörrar på hösten 2015 och är Vallgårds nya landmärke. Målet med byggprojektet var att skapa flexibla utrymmen som stöder det framtida sättet att arbeta.

Till OP Vallgårds nya köksutrymmen valdes Climecons CleanMaster® -ventilationstak och -kåpor samt StandardPlus -kåpor. Restauranger på OP Vallgård betjänar dagligen 3000 arbetstagare vilket ställer också krav på kökets ventilation som skall fungera så effektivt som möjligt. Tack vare CleanMaster®-teknologin samlas fettet inte i kanalerna och teknologin tar också hand om att desinficera frånluftsflödet.

Utmaningen med det stora köket var ett högt antal ventilationsaggregat vad som löstes genom att ersätta en del kåpor med CleanMaster® -ventilationstak. Med hjälp av ventilationstaket kunde en enhetlig och stilitg helhet av ventilationsaggregaten skapas.  Köket blev också mer rymligt och det kunde skapas mer utrymme.

Då OP Vallgård planerades poängterades miljöaspekter samt ansvar. Med hjälp av CleanMaster® -teknologin kan frånluftens värmebelastning som genereras vid köksutrymmen utnyttjas vid fastighetens värmeåtervinning vilket avsevärt sparar energi.

Användning av CleanMaster®-teknologin överstyrs via byggnadsautomationssystem varvid ändamålsenlig användning av UV-lampor kan optimeras energieffektivt.